Phân loại tượng cổ theo chất liệu

Tượng cổ Việt Nam cho dù phải trải qua nhiều biến động lớn của lịch sử đã từng chịu những tổn thất nặng nề song số còn lại vẫn rất nhiều. Ở các tỉnh đồng bằng và trung du phía Bắc, hầu như mỗi làng cũng có ít nhất một bảo tàng tượng. Tùy theo cách nhìn và yêu cầu của người nghiên cứu, chúng ta có thể phân loại tượng cổ Việt Nam theo nhiều cách khác nhau, trong đó có cách phân loại ai cũng nhận ra (như phân theo chất liệu, theo đề tài), lại có cách phân loại phải có “nghề” mới nhận biết (như phân loại theo tính chất, theo phong cách).

Ngũ quan và nghệ thuật

Ta có 5 giác quan: mắt, mũi, mồm, tai và tay chân, nói theo khái niệm Hán là thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác và xúc giác. Cách nói tiếng Việt là để chỉ các cơ quan cảm giác của cơ thể. Cách nói tiếng Hán là để chỉ chức năng của các giác quan, riêng chữ vị là cái lưỡi, xúc giác là toàn bộ da thịt bên ngoài, không cứ là tay chân, tất nhiên bàn tay đóng vai trò chính yếu.

0976984729