Tượng đầu người và tượng thật

Sự tương quan về màu sắc trên người mẫu hoàn toàn không giống với tượng thạch cao. Với tượng mẫu bằng thạch cao thì chỉ có một màu trắng và nó thay đổi do sự tác động của ánh sáng (quang lượng, góc chiếu, màu của ánh sáng…) còn người mẫu thật có nhiều màu sắc phức tạp hơn. Do vậy người vẽ cần nhớ và phân biệt và phải quan sát thật rõ sự khác biệt giữa các loại chất liệu và quy ra sắc độ đậm nhạt: thạch cao và da người ngoài sáng cũng như trong bóng tối cùng với màu đậm của mắt và của tóc. Về da người cũng có chỗ bóng loáng (gò má, đầu sống mũi và phần hứng sáng của tóc) cho nên cần chừa những khoảng trắng của chất liệu giấy theo vị trí thích hợp.

Một chút khái niệm về tranh chân dung

Tranh chân dung là loại tranh chuyên vẽ dung mạo nhân vật từ người bình thường cho đến các danh nhân, nhân vật lịch sử hay anh hùng dân tộc. Tranh chân dung được chia làm 4 loại như sau: tranh vẽ phần đầu người, tranh vẽ bán thân người, tranh vẽ toàn thân người và tranh vẽ chân dung nhóm người.

Vẽ chân dung bằng phấn tiên (Pastel)

Về tên gọi thì “pastel” được gọi là phấn tiên để phân biệt với phấn màu dùng để viết trên bảng. Như vậy, phấn tiên là phương tiện, chất liệu để vẽ diễn tả chứ không phải để viết bảng. Trên thực tế cũng có người gọi “pastel” là “phẩm màu”, thuật ngữ này không chính xác. Phấn màu là chất bột thạch cao và đất sét trắng được người ta nghiền trộn và ép thành thỏi. Nó có độ cứng hơn phấn tiên cho nên người viết có thể vẽ những nét thanh mảnh và nét to (do nhấn hay viết nhẹ).

Cách để hiểu bức tranh chân dung

Đối với các sáng tác đặc biệt phức tạp, những họa sỹ đôi khi sẽ vẽ những mẫu nhỏ của phong cảnh và vật kiến trúc, mà họ sẽ vẽ thu nhỏ toàn bộ sân khấu, đèn sân khấu, và người là những hình nhân bằng sáp nhỏ, để sự rực rỡ và cách bố trí bóng và không gian, sức thuyết phục trong phối cảnh của bức tranh có thể được thực hiện phù hợp;

0976984729