Trung tâm mỹ thuật MS xin giời thiệu các bước vẽ chân dung màu nước của họa sỹ Lưu Vũ Minh.

Cac buoc ve chan dung 1

Cac buoc ve chan dung 2

Cac buoc ve chan dung 3

Cac buoc ve chan dung 4

0976984729