Thu hẹp phạm vi trong BC và khuôn hình

Khi chủ thể chính quá nhỏ so với khuôn hình chung, gây cảm giác quá trống trải thì cách giải quyết tốt nhất sẽ là lấy những hình thể và đường nét từ bối cảnh ra để bao bọc nó hoặc thêm vào để đáp ứng nhu cầu nhằm khuôn hình chủ thể lại trong một diện tích như cũ nhưng không gian nhỏ hẹp hơn.

Nguyên lý màu sắc

Leonardo da Vinci đã xem xét ánh sáng như một hiện tượng vật lý nhưng vẫn giữ lại vai trò ngữ nghĩa của màu sắc: chẳng hạn bốn nguyên tố được đại diện bởi “màu vàng cho Đất, màu xanh lục cho Nước, màu xanh lam cho Không Khí, màu đỏ cho Lửa”.

Nghệ thuật bố cục (Phần 1)

Ấn tượng mà một hình ảnh tạo ra cũng như những cảm xúc mà nó gợi nên, trên thực tế lại rất ít phụ thuộc vào các yếu tố được thể hiện và vào câu chuyện mà các yếu tố này kể lại; nó phụ thuộc vào sự sắp xếp của các yếu tố theo một trật tự ít nhiều có nhịp điệu, tức là bố cục của các yếu tố.

Nghệ thuật bố cục (Phần cuối)

Có những bố cục không dựa trên cơ sở hình học của các hình tam giác, chữ nhật hay hình tròn. Nhưng chúng cũng không hề kém tinh tế về cấu trúc, lại còn được thiết kế bộ khung theo kiểu một đường phụ, xếp song song, tạo nên nhịp điệu cho bề mặt bức tranh và khiến cho bố cục trở nên nhất quán.

0976984729