Các quy luật được ứng dụng trong trang trí hình tròn

Trong trang trí hình tròn chúng ta sử dụng các quy luật như sau:

Quy luật lặp đi lặp lại:

quy luat 1

- Ở 4 phía của khu vực trung tâm (đều giống nhau).

- Ở 4 góc (đều giống nhau).

- Ở 4 đường chéo (đều giống nhau).

Quy luật xen kẽ:

quy luat 2

- Họa tiết của 4 trục, xen kẽ với họa tiết của 4 đường chéo.

Quy luật đảo ngược:

quy luat 3

- Họa tiết thứ nhất bố trí thuận chiều. Lặp đi lần thứ nhất thì bố trí lộn đầu. Lặp lại lần thứ hai thì bố trí thuận chiều. Lặp lại lần thứ ba thì bố trí lộn đầu. Cứ như thế mà thực hành. Giới chuyên môn thì gọi là quy luật đảo ngược.

Quy luật chồng hình:

quy luat 4

- Họa tiết này chồng lên họa tiết kia. Chỗ giao nhau tạo thành những hình hay mảng, được tô màu tùy theo ý người vẽ.

Thí dụ: Họa tiết tròn nằm chồng lên một góc của hình thoi, thì phần giao nhau được tô bởi một màu có được do sự pha trộn giữa hai màu của hình tròn và hình thoi.

Ví dụ về các quy luật:

quy luat 5
Quy luật lặp đi lặp lại theo hàng ngang

quy luat 6
Quy luật lặp đi lặp lại theo hàng dọc

quy luat 7
Quy luật lặp đi lặp lại theo dạng xoay vòng

quy luat 8
Quy luật xen kẽ theo hàng ngang

quy luat 9
Quy luật xen kẽ theo hàng dọc

quy luat 10
Quy luật xen kẽ theo dạng xoay vòng

quy luat 11
Quy luật đảo ngược

quy luat 12
Quy luật chồng hình theo hàng ngang

quy luat 13
Quy luật chồng hình theo hàng dọc

quy luat 14
Ứng dụng quy luật chồng hình trong Typography

quy luat 15
Quy luật chồng hình theo hướng xoay vòng

>>> Trang trí Hình tròn

>>> Trang trí Hình vuông

>>> Lịch sử nghệ thuật trang trí

0976984729