Mỹ thuật sưu tầm

Họa phẩm Cái chết của Acteon của Titian

Bức tranh này vẽ trên nền vải hơi thô. Tác phẩm tôn giáo với quy mô lớn, chủ đề cổ kính vẽ trên vải xuất hiện sớm ở Venise một phần bởi vì không khí ẩm và mặn không thích hợp cho gỗ, điêu. Người thời bấy giờ còn cho rằng vải có thể cuốn mang đi dễ dàng. Titian dùng vải đa dạng về kích cỡ trong suốt cuộc đời sự nghiệp lâu dài của ông. Ông cũng thay đổi sở thích từ thứ hàng mịn tới thô.

0976984729