Chì - Sách TQ

Họa sĩ thường dùng bút cứng để phác nét và chì mềm để đánh bóng. Người vẽ thành thạo thường giới hạn số bút vừa đủ dùng thôi.

Sách dạy vẽ cánh tay

Tay không chỉ thể hiện hành động mà đôi khi còn mang lại một cảm xúc nhất định cho bức tranh. Vì thế, để vẽ được bàn tay, cánh tay phù hợp với cơ thể nhân vật hay biểu hiện được đúng hành động, đúng cảm xúc nhân vật không phải là một điều đơn giản.

Hướng dẫn học vẽ tượng (Sưu tầm)

Hình họa là bộ môn nghệ thuật tạo hình dựa trên cơ sở nghiên cứu về luật xa gần và giải phẫu tạo hình, nhằm phản ánh tính chất chân thực của sự vật hiện tượng dưới nhận thức thẩm mỹ của họa sĩ thông qua hoạt động nghiên cứu mẫu tự nhiên.

Tĩnh vật màu sắc

Tranh tĩnh vật có thể được phân loại thành 4 nhóm: nhóm thứ nhất là những tác phẩm vẽ hoa, nhóm thứ hai là những tác phẩm về bữa ăn sáng hoặc bữa tiệc, nhóm thứ ba là tranh vẽ động vật.

Vẽ tĩnh vật

Luyện tập dựng hình chính là cách thức người vẽ nghiên cứu KHỐI. Khối có khối lớn và khối nhỏ. Trước tiên, coi sọ là khối cầu, với những đặc điểm sáng, tối, phản quang tương tự. Tương tự, với những khối nhỏ như mắt, mũi, miệng, cổ lần lượt được đưa về các khối kỉ hà.

Hình họa sơn dầu - Sưu tầm

Hình thể là một trong những yếu tố tạo hình trong hội họa, nổi bật và dễ dàng nhận thấy. Hình thể giúp người xem định hình được nội dung trong một tác phẩm, từ đó hiểu được ý nghĩa của tác phẩm đó.

Học vẽ - Hình họa

Muốn trở thành họa sĩ, trước hết phải biết tạo hình, muốn tạo được hình thì trước hết phải học vẽ. Học vẽ có hai cách một là cứ vẽ, gặp đâu vẽ đấy, bắt chước người khác mà vẽ, dần dần cũng vẽ có được một số kinh nghiệm. Hai là phải học tập một cách có phương pháp dựa trên cơ sở khoa học.

0976984729