Không gian trong TK nội thất (Phần 2)

Hầu hết các phương pháp cấu trúc trong thực tế được tổ hợp bởi những đường thẳng mặt phẳng và những nhân tố khối. Không một hệ thống nào được coi là tốt hơn trong mọi trường hợp đối với hệ thống khác. Với nhà thiết kế, trường hợp thuận lợi và bất lợi phụ thuộc vào hình khối, vị trí và ý đồ sử dụng của ngôi nhà. Trong thiết kế nội thất, chúng ta nên nhận biết đặc điểm của những không gian bên trong của mỗi trường hợp cụ thể.

Từ vựng thiết kế nội thất (Phần 1)

Hình dáng tạo bởi những đường thẳng mà chính đường thẳng giúp chúng ta có thể phân biệt hình này với hình khác. Nó có thể quy vào bao quanh một đường hay đứng ngoài của mặt phẳng hoặc đường ranh giới trong không gian 3 chiều. Trong trường hợp khác, hình dáng được hiểu là giới hạn của đường hay mặt phẳng, đường thẳng riêng so với nền nhà và không gian bao quanh phía sau.

Từ vựng thiết kế nội thất (Phần 2)

Chất liệu này là một đặc trưng đặc biệt của bề mặt, tạo ra các kết quả từ cấu trúc 3 chiều của nó. Chất liệu thường được sử dụng để tạo sự mềm mại hay sự gồ ghề tương đối của bề mặt. Nó cũng được sử dụng để diễn đạt các đặc điểm bề mặt, nét đặc trưng của vật liệu quen thuộc. Thí dụ như sự gồ ghề của đá, vân thớ của gỗ, kiểu dệt của vải.

Từ vựng thiết kế nội thất (Phần cuối)

Không gian nội thất và các yếu tố bao quanh nó như đồ đạc, đèn ánh sáng và các trang trí khác thường bao gồm một tổng thể hình thể, kích thước, màu sắc và chất liệu. Những yếu tố này được nhận biết như thế nào là do sự đáp ứng, sự thích dụng của đồ đạc để đạt nhu cầu thẩm mỹ. Lúc này những yếu tố sẽ thu xếp để đạt được sự cân bằng thị giác, một trạng thái thăng bằng giữa thị giác được tạo bởi các thành phần.

Bộ phận cấu thành TK nội thất (Phần 1)

Không gian bên trong công trình được xác định bởi những bộ phận của kiến trúc, kết cấu và bao che như cột, tường, sàn và mái. Những bộ phận này tạo nên một công trình, giới hạn một phần của không gian vô tận và tổ chức bố cục thiết kế không gian bên trong. Phần này phác họa những bộ phận cấu thành chính yếu của thiết kế nội thất nhằm phát triển biến đổi nâng cao những không gian này và được sử dụng một cách thích hợp theo chức năng, hài lòng về thẩm mỹ và thỏa mãn về tâm lý đối với những hoạt động của chúng ta.

Bộ phận cấu thành TK nội thất (Phần 2)

Các cửa sổ và cửa đi làm gián đoạn các mặt tường và cho công trình có hình dáng với các không gian bên trong. Chúng là những yếu tố chuyển tiếp của kiến trúc và thiết kế nội thất cả về thị giác và vật chất, từ không gian này đến không gian khác, từ bên trong ra bên ngoài.

Tính thống nhất trong trang trí nội thất

Tính thống nhất có thể nói gọi là sự đồng nhất, là những cái chung, những đặc điểm chung, những quy định chung, những sự tương đồng v.v… có thể trong một công trình hoặc nhiều công trình khác nhau.

Mô hình nhìn thấu của thiết kế

Nhìn thấu cũng là một trong những quy tắc quan trọng của nghệ thuật hội họa hình ảnh mà nó biểu thị giống như nguyên lý thấu kính củ kính máy ảnh hoặc mắt người.

Bộ phận cấu thành TK nội thất (Phần 3)

Đồ đạc là một trong các thành phần thiết kế, nằm trong hầu như toàn bộ công việc thiết kế nội thất. Trong khi các tường, sàn, trần, cửa sổ và cử đi được thiết lập trong thiết kế kiến trúc công trình thì việc lựa chọn và sắp xếp đồ đạc trong các không gian của công trình chủ yếu là nhiệm vụ của thiết kế nội thất. Đồ đạc trong nhà hòa quyện giữa kiến trúc và con người, nó cống hiến sự chuyển hóa hình dáng và tỷ lệ giữa một không gian nội thất và cá tính. Nó làm cho những người sống bên trong quen với các tiện nghi thích dụng cho những công việc và hoạt động cần thực hiện.

0976984729