Không gian trong TK nội thất (Phần 2)

Hầu hết các phương pháp cấu trúc trong thực tế được tổ hợp bởi những đường thẳng mặt phẳng và những nhân tố khối. Không một hệ thống nào được coi là tốt hơn trong mọi trường hợp đối với hệ thống khác. Với nhà thiết kế, trường hợp thuận lợi và bất lợi phụ thuộc vào hình khối, vị trí và ý đồ sử dụng của ngôi nhà. Trong thiết kế nội thất, chúng ta nên nhận biết đặc điểm của những không gian bên trong của mỗi trường hợp cụ thể.

Từ vựng thiết kế nội thất (Phần 1)

Hình dáng tạo bởi những đường thẳng mà chính đường thẳng giúp chúng ta có thể phân biệt hình này với hình khác. Nó có thể quy vào bao quanh một đường hay đứng ngoài của mặt phẳng hoặc đường ranh giới trong không gian 3 chiều. Trong trường hợp khác, hình dáng được hiểu là giới hạn của đường hay mặt phẳng, đường thẳng riêng so với nền nhà và không gian bao quanh phía sau.

Từ vựng thiết kế nội thất (Phần 2)

Chất liệu này là một đặc trưng đặc biệt của bề mặt, tạo ra các kết quả từ cấu trúc 3 chiều của nó. Chất liệu thường được sử dụng để tạo sự mềm mại hay sự gồ ghề tương đối của bề mặt. Nó cũng được sử dụng để diễn đạt các đặc điểm bề mặt, nét đặc trưng của vật liệu quen thuộc. Thí dụ như sự gồ ghề của đá, vân thớ của gỗ, kiểu dệt của vải.

0976984729