Danh họa thế giới Caravaggio

Danh họa thế giới Caravaggio sinh năm 1571 sinh vào cuối hạ hoặc đầu thu tại Milan, Italia. Tên thật là Michelangelo Merisi

Triễn lãm điêu khắc thứ X - HCM

Triễn lãm điêu khắc thứ X - HCM. Triển lãm truyền thống lần x khoa điêu khắc-mỹ thuật HCM. Triển lãm gồm 46 tác phẩm với nhiều chất liệu khác nhau (đá, gỗ, gốm, kim loại…) của 30 tác giả, hiện là sinh viên, cựu sinh viên khoa Điêu ...

Bộ sưu tập của Nhạc Mẫn Quân

Bộ sưu tập của Nhạc Mẫn Quân nổi tiếng với những bức tranh sơn dầu miêu tả mình ở nhiều bối cảnh khác nhau. Được coi là một nhân tố trong trào lưu “thuyết duy thực hoài nghi” hình thành ở Trung Quốc từ năm 1989, nhưng nghệ sĩ ...

0976984279