Bài tập trang trí hàng lối

Bố cục hàng lối là gì: Là các hoa văn, họa tiết được sắp xếp gần nhau, chạy liên tục thành mảng, chạy theo hướng vuông góc hoặc chéo, gần như là một trích đoạn của một tấm vải họa tiết lớn. Bố cục hàng lối còn gọi là Modun hàng lối có cấu tạo bao gồm:

0976984279