Khoa Thời trang được thành lập năm 2004 trên cơ sở của chuyên ngành thời trang được thành lập từ năm 1979 thuộc khoa Đồ họa. Nhiệm vụ của khoa là đào tạo cử nhân thiết kế thời trang, có trình độ khả năng thiết kế sáng tác những sản phẩm Mỹ thuật ứng dụng thuộc lĩnh vực thiết kế thời trang.

anh thoi trang

 

 

Trong những năm qua khoa đã đào tạo nhiều nhà thiết kế thời trang cho các công ty thời trang lớn nhỏ của ngành dệt may, các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở đào tạo thời trang nhà nước cũng như tư nhân. Hoạt động của họ đã phần nào mang lại diện mạo mới cho thời trang Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

 

anh htoi trang 1

 

Các dạng bài tập ngành thời trang:

- Phương pháp làm thời trang

- Diễn họa thời trang

- Diễn họa thời trang màu nước

- Nhà thiết kế thời trang tuổi teen

- Len màu 3d cho vải thời trang

- Thời trang xuân 2015

- Màu nước thời trang

- Dáng mẫu thời trang

- Màu nước thời trang sinh viên 1

- Màu nước thời trang sinh viên 2

- Nhà thiết kế thời trang

- Thiết kế trang phục trong phim cinderella 

- Đồ án tốt nghiệp thời trang

- Đồ án tốt nghiệp thời trang 1 ( tham khảo )

Đồ án tốt nghiệp thời trang 2 ( tham khảo )

Đồ án tốt nghiệp thời trang 3 ( tham khảo )

Đồ án tốt nghiệp thời trang 4 ( tham khảo )

Đồ án tốt nghiệp thời trang 5 ( tham khảo )

Đồ án tốt nghiệp thời trang 6 ( tham khảo )

Đồ án tốt nghiệp thời trang 7 ( tham khảo )

Đồ án tốt nghiệp thời trang 8 ( tham khảo )

 

 

 

Tags:

0976984729