Học vẽ - Phương pháp làm thời trang

Phương pháp làm thời trang bao gồm: 

1. Nghiên cứu họa tiết, cách điệu họa tiết ( làm về chủ đề gì sẽ tìm và cách điệu về họa tiết chủ đề đó. VD: hoa văn dân tộc..vv )

2. Lên mẫu bằng  bản phác thảo,diễn họa mẫu bằng màu nước

3. Chọn chất liệu vải

4. Lên form trên manocanh

5. Lên mẫu thực tế và sửa lại chi tiết.

 

Sau đây là một vài mẫu nghiên cứu mà chúng tôi sưu tầm để tham khảo: 

phuong phap lam thoi trang 1

phuong phap lam thoi trang 2

phuong phap lam thoi trang 3

phuong phap lam thoi trang 4

phuong phap lam thoi trang 5

phuong phap lam thoi trang 6

phuong phap lam thoi trang 7

phuong phap lam thoi trang 8

phuong phap lam thoi trang 9

phuong phap lam thoi trang 10

phuong phap lam thoi trang 11

phuong phap lam thoi trang 12

phuong phap lam thoi trang 13

phuong phap lam thoi trang 14

phuong phap lam thoi trang 15

phuong phap lam thoi trang 16

phuong phap lam thoi trang 17

phuong phap lam thoi trang 18

phuong phap lam thoi trang 19

phuong phap lam thoi trang 20

xem thêm...

0976984729