Mô hình hoa nhìn từ hai mặt

mo hinh hoa 2 mat 1

mo hinh hoa 2 mat 2

mo hinh hoa 2 mat 3

mo hinh hoa 2 mat 4

mo hinh hoa 2 mat 5

mo hinh hoa 2 mat 6

mo hinh hoa 2 mat 7

mo hinh hoa 2 mat 8

mo hinh hoa 2 mat 9

- Hs. Gia Bảo -

>>> Các bước cơ bản để thiết kế và tạo mô hình cho các loài hoa 

>>> Phương pháp vận dụng để thiết kế và tạo mô hình cho các loài hoa

>>> Ví dụ về thiết kế và tạo mô hình cho hoa (Phần 1)

>>> Ví dụ về thiết kế và tạo mô hình cho hoa (Phần 2)

>>> Mô hình thiết kế hoa nhìn từ một mặt

0976984729