Các ví dụ về thiết kế và tạo mô hình
nghệ thuật cho các loài hoa (Phần 2)

6. Ví dụ 6: Hoa mã đế liên (Hoa loa kèn)

ma de 1
Vẽ nguyên hình

Nét đặc trưng cơ bản của loài hoa này là thường có màu trắng và màu vàng nhạt. Nhị hoa có hình tròn và rất dài, lá rất lớn, gân lá rất đặc biệt và hoa cũng rất đặc biệt. Đây chính là nét đặc trưng cơ bản nhất của loài hoa này.

ma de 2
Hình hoa cơ bản biến hóa

ma de 3
Hình chiếc lá biến hóa

ma de 4

ma de 5
Mô hình nhìn từ hai mặt

ma de 6

ma de 7

Mô hình nhìn từ một mặt

ma de 8

ma de 9

Mô hình tích hợp

ma de 10

ma de 11

Mô hình nhìn tổng quát

7. Ví dụ 7: Hoa thường xuân

thuong xuan 12
Vẽ nguyên hình

Nét đặc trưng cơ bản của loài hoa này là sinh trưởng theo kiểu dây leo. Hoa thường có màu trắng, màu đỏ và màu tím. Nhị hoa thường rất nhỏ, lá thường mọc theo kiểu đối xứng tạo thành hình tam giác.

thuong xuan 13

Hình hoa cơ bản biến hóa

thuong xuan 14

Hình chiếc lá biến hóa

thuong xuan 15

thuong xuan 16

Mô hình nhìn từ hai mặt

thuong xuan 17

thuong xuan 18

Mô hình nhìn từ một mặt

thuong xuan 19

thuong xuan 20

Mô hình tích hợp

thuong xuan 21

thuong xuan 22

Mô hình nhìn tổng quát

8. Ví dụ 8: Hoa bách hợp

bach hop 23
Vẽ nguyên hình

Nét đặc trưng cơ bản của loài hoa này là thường lấy màu trắng và màu vàng nhạt làm chủ. Hoa và nhị của hoa thường rất lớn, hình thái lại rất sinh động, vì thế khi thiết kế tốt nhất là nên thiết kế theo kiểu nhìn phiến diện.

bach hop 24

Hình cơ bản biến hóa

bach hop 25

Hình chiếc lá biến hóa

bach hop 26

bach hop 27

Mô hình nhìn từ hai mặt

bach hop 28

bach hop 29

Mô hình nhìn từ một mặt

bach hop 30

bach hop 31

Mô hình tích hợp

bach hop 32

bach hop 33

Mô hình nhìn tổng quát

9. Ví dụ 9: Hoa kim chuông

kim chuong 34

Vẽ nguyên hình

Người đời thường gọi loài hoa này là “chuông treo ngược”, đặc điểm của loài hoa này là có hình như chiếc chuông đồng, màu sắc chỉ có hai màu chính đó là màu trắng và màu đỏ, lá mọc theo kiểu tổ hợp.

kim chuong 35

Hình hoa cơ bản biến hóa

kim chuong 36

Hình chiếc lá biến hóa

kim chuong 37

kim chuong 38

Mô hình nhìn từ hai mặt

kim chuong 39

kim chuong 40

Mô hình nhìn từ một mặt

kim chuong 41

kim chuong 42

Mô hình tích hợp

kim chuong 43

kim chuong 44

Mô hình nhìn tổng quát

10. Ví dụ 10: Hoa mai

hoa mai 45

Vẽ nguyên bản

Nét đặc trưng cơ bản chính của loài hoa này là chỉ có một màu sắc duy nhất đó là màu vàng. Hoa thường có năm cánh, khi hoa nở thì trên cành sẽ không còn lá nữa.

hoa mai 46

Hình hoa cơ bản biến hóa

hoa mai 47

Hình thân cây biến hóa

hoa mai 48

hoa mai 49

Mô hình nhìn từ hai mặt

hoa mai 50

hoa mai 51

Mô hình nhìn từ một mặt

hoa mai 52

hoa mai 53

Mô hình tích hợp

hoa mai 54

hoa mai 55

Mô hình nhìn tổng quát

- Hs. Gia Bảo -

>>> Các bước cơ bản để thiết kế và tạo mô hình cho các loài hoa

>>> Phương pháp vận dụng màu sắc để thiết kế và tạo mô hình cho các loài hoa

0976984729