Các ví dụ về thiết kế và tạo mô hình
nghệ thuật cho các loài hoa (Phần 1)

1. Ví dụ 1: Hoa hồng

hoa hong 1
Vẽ nguyên hình

Nét đặc trưng cơ bản của hoa hồng là phần nhiều thường có màu hồng, nhưng cũng có loại có màu đỏ, màu trắng hoặc màu vàng. Hoa thường lớn, lá phần nhiều được phân thành ba hoặc năm lá, bên mỗi mép lá đều có răng cưa.

hoa hong 2
Hình hoa cơ bản biến hóa

hoa hong 3
Hình chiếc lá biến hóa

hoa hong 4

hoa hong 5
Mô hình nhìn từ hai mặt

hoa hong 6

hoa hong 7
Mô hình nhìn từ một mặt

hoa hong 8

hoa hong 9
Mô hình nhìn tổng quát

hoa hong 10

hoa hong 11
Mô hình tích hợp

2. Ví dụ 2: Hoa mẫu đơn

hoa mau don 12
Vẽ nguyên hình

Nét đặc trưng cơ bản của hoa mẫu đơn là thường có màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu tím… đóa hoa thường rất lớn, lá phần nhiều mọc thành tổ hợp ba lá, tạo thành hình tam giác, mép lá có hình răng cưa.

hoa mau don 13

hoa mau don 13b
Hình hoa cơ bản biến hóa

hoa mau don 14

hoa mau don 15
Mô hình nhìn từ hai mặt

hoa mau don 16

hoa mau don 17
Mô hình nhìn từ một mặt

hoa mau don 18

hoa mau don 19
Mô hình nhìn tích hợp

hoa mau don 20

hoa mau don 21

Mô hình nhìn tổng quát

 

3. Ví dụ 3: Hoa sen

hoa sen
Vẽ nguyên hình

Nét đặc trưng cơ bản của hoa sen là chỉ có ba màu sắc cơ bản đó là màu trắng, màu hồng hoặc màu đỏ. Mọc trong bùn nhưng lại không bị ô nhiễm bởi mùi tanh của bùn. Nét đặc trưng khác thường đối với những loài hoa khác nữa là hoa mọc riêng biệt, lá mọc riêng biệt. Hoa nở thành từng đóa rất lớn, lá có hình tròn và rất lớn, nhị hoa rất dài.

hoa sen 23

Hình hoa cơ bản biến hóa

hoa sen 24
Hình chiếc lá biến hóa

hoa sen 25

hoa sen 26
Mô hình nhìn từ hai mặt

hoa sen 27

hoa sen 28
Mô hình nhìn từ một mặt

hoa sen 29

hoa sen 30
Mô hình tích hợp

hoa sen 31

hoa sen 32
Mô hình tổng quát

4. Ví dụ 4: Hoa cúc

hoa cuc 34
Vẽ nguyên hình

Nét đặc trưng cơ bản của hoa cúc là có rất nhiều chủng loại, màu sắc cũng rất phong phú và đa dạng. Vì thế, yêu cầu chung đối với mỗi người là cần phải nắm rõ từng đặc trưng cơ bản của mỗi loại hoa cúc trước đã, sau đó mới tiến hành thiết kế và tạo mô hình cho nó.

hoa cuc 35
Hình hoa cơ bản biến hóa

hoa cuc 36
Hình chiếc lá biến hóa

hoa cuc 37

hoa cuc 38
Mô hình nhìn từ hai mặt

hoa cuc 39

hoa cuc 40
Mô hình nhìn từ một mặt

hoa cuc 40

hoa cuc 41
Mô hình tích hợp

hoa cuc 43

hoa cuc 44
Mô hình nhìn tổng quát

5. Ví dụ 5: Hoa uất kim cương

hoa cuc 44
Vẽ nguyên hình

Màu sắc của loài hoa này rất phong phú, thường có màu trắng, đỏ, vàng, tím… Sinh trưởng bằng mầm, hoa thường có năm hoặc sáu nhị, lá rất lớn và gân lá được mọc theo một trật tự nhất định.

hoa cuc 45
Hình hoa cơ bản biến hóa

hoa cuc 46
Hình chiếc lá biến hóa

hoa cuc 47

hoa cuc 48
Mô hình nhìn từ hai mặt

hoa cuc 49

hoa cuc 50
Mô hình nhìn từ một mặt

hoa cuc 52

hoa cuc 52
Mô hình tích hợp

hoa cuc 53

hoa cuc 54

Mô hình nhìn tổng quát

- Hs. Gia Bảo -

>>> Các bước cơ bản để TK và tạo mô hình cho các loài hoa

>>> Phương pháp vận dụng màu sắc để TK và tạo mô hình cho các loài hoa

0976984729