Làm chủ các sắc độ trong vẽ ký họa

Sau khi có thể phân biệt sắc độ riêng, bóng và ánh sáng, hãy nhìn hai bức ký họa, thực hiện theo một bức ảnh chụp. Chúng sẽ cho bạn biết cách nối liền các sắc độ với nhau nhằm thể hiện các kết cấu và hình dạng.

So sánh hai bức ký họa. Tại sao một bức cho thấy các hình dạng mập mờ và lẫn lộn trong khi bức kia cho thấy các sắc độ rõ và mạnh? Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, người ta giới hạn vào cùng ba sắc độ. Sự mờ nhạt của bức đầu tiên vì vậy không do sự lựa chọn sai các sắc độ. Thế thì, việc gì đã xảy ra?

lam chu sac do 1

Ký họa 1. Sai lầm là việc tổ chức các sắc độ. Quá nhiều chi tiết rời rạc, các sắc độ không liên quan với nhau đã phá vỡ tổng thể.

lam chu sac do 2

Ký họa 2. Ở ký họa này, người ta đã tránh sự mập mờ bằng cách gom các sắc độ giống nhau thành một sắc độ của mảng màu lớn. Vì vậy, tìm kiếm hai loại hình dạng: hình dạng bên ngoài (như đường viền của mẫu) và hình dạng bên trong (nhơ hơn, như bóng trên cơ thể người lính, khuy áo, kiếm). Khi các sắc độ riêng có phần tương đồng thì hãy gom chúng lại. Chẳng hạn, bộ quân phục sậm màu của người lính bên phải và bóng phản chiếu. Chú ý là bộ quân phục mặc dù ở ngay ánh sáng vẫn sậm màu.

Những bóng này gợi hình vì chúng phù hợp với các hình dáng. Hãy xem, chẳng hạn, các bóng ở ngực và ở cánh tay của người lính bên trái và bóng của người lính ấy, nói chung lý thú hơn ở ký họa 1. Ở chỗ không có một hình dạng xác định nào hãy để giấy trắng. Ngay cả đó là những màu trung gian.

>>> Ba sắc độ và một mẫu trong vẽ ký họa

>>> Xác định sắc độ riêng cùng với ánh sáng và bóng

>>> Vẽ đường viền trong ký họa (Phần 1)

>>> Vẽ đường viền trong ký họa (Phần 2)

0976984729