Luật xa gần

      Luật xa gần là một môn học nghiên cứu về không gian, được ra đời trên cơ sở tổng hợp những quy tắc về sự nhìn, nhằm phục vụ cho việc biểu đạt không gian trên mặt phẳng theo quy luật của thị giác.

       Bằng kết cấu của đường nét - Luật xa gần giải thích rõ sự diễn biến hình ảnh của vật thể trong không gian ba chiều và trình bày các phương pháp biểu hiện những hình ảnh đó trên mặt phẳng hai chiều. Vì thế Luật xa gần giúp cho người học vẽ biết cách trình bày trên mặt phẳng tất cả những gì thấy ở thực tế cũng như mắt mình quan sát.
Ví dụ như: Đối với các vật thể có cùng một kích thước ở các vị trí khác nhau trong không gian ta thấy vật ở gần thì lớn hơn, vật ở xa thì nhỏ hơn, vật ở gần thì rõ hơn, vật ở xa thì mờ hơn...
      Đặc biệt khi kí họa lấy tài liệu ở thực tế, nếu nắm vững cơ chế của luật xa gần, người học vẽ có thể chủ động nắm bắt tỉ lệ các nhân vật với các vật thể xung quanh như : bàn, ghế, nhà cửa, cây cối...
Khi người họa sỹ đã có tay nghề vững vàng thì thậm chí không cần ký họa ở thực tế mà vẫn có thể vẽ đúng trong bức tranh của mình.
      Vậy Luật xa gần là yếu tố quan trọng mà tất cả những người học tập hội họa đều phải nghiên cứu. Đây cũng là những vấn đề mà cuốn sách trình bày:
- Khái niệm luật xa gần.
- Cơ sở khoa học và sự ra đời của luật xa gần.
- Kêt cấu của luật xa gần.
- Đặc điểm của sự nhìn. 
- Vai trò của luật xa gần trong học tập và sáng tác mỹ thuật.
 

luat xa gan 1

luat xa gan 2

luat xa gan 3

luat xa gan 4

luat xa gan 5

luat xa gan 6

luat xa gan 7

luat xa gan 8

luat xa gan 9

luat xa gan 10

luat xa gan 11

luat xa gan 12

luat xa gan 13

luat xa gan 14

luat xa gan 15

luat xa gan 16

luat xa gan 17

luat xa gan 18

luat xa gan 19

luat xa gan 20

luat xa gan 21

luat xa gan 22

luat xa gan 23

luat xa gan 24

luat xa gan 25

luat xa gan 26

luat xa gan 27

luat xa gan 28

luat xa gan 29

luat xa gan 30

>>>>> Luật xa gần (phần 2)

>>>>> Luật xa gần (phần 3)

>>>>> Luật xa gần (phần 4)

0976984729