Luật xa gần (phần 2)

>>>>> Luật xa gần phần 1

luat xa gan 33
 
luat xa gan 34
 
luat xa gan 35

 Phối cảnh đường nét bao gồm các yếu tố quan trọng, là cơ sở khoa học lý giải cụ thể kết cấu cảu Luật xa gần cùng những ứng dụng củ nó trong việc tạo dựng không gian trên mặt phẳng.

     Thực chất phối cảnh đường nét là những ứng dụng hình học có liên quan đến việc tìm những cấu tạo tương ứng với hình dáng và quan hệ của các vật thể trong không gian theo quy luật thị giác. 

      Phối cảnh đường nét xét về phương diện hình học là ứng dụng của phép chiếu xuyên tâm, với tâm, chiếu là mắt, đối tượng là hiện thực trước mắt, mặt phẳng hình chiếu là tấm kính tưởng tượng. Còn hình chiếu là những điều quan sát được qua tấm kính tưởng tượng và truyền đạt lại trên mặt phẳng - trở thành bức vẽ
 
      Phối cảnh đường nét gồm hai phần
- Phần thứ nhất: Lý giải sự tất yếu của các hiện tượng xảy ra trên mặt kính khi phép chiếu được thực hiện, tức là ghi nhận những điều quan sát được ở thực tế. 
- Phần thứ hai: Đưa kết quả ghi nhận đó lên bức vẽ, nói cho đúng là tiến hành phép chiếu ngay trên mặt phẳng để có các hình tương ứng với hình dạng và cấu trúc của đối tượng ngoài không gian. Tất nhiên nó được xem xát trong một mối quan hệ nào đó giữa chủ thể và đối tượng.
 
luat xa gan 36
 
luat xa gan 37
 
luat xa gan 38
luat xa gan 39
 
luat xa gan 40
 
luat xa gan 41
 
luat xa gan 42
 
luat xa gan 43
luat xa gan 44
 
luat xa gan 45

luat xa gan 46

luat xa gan 47

luat xa gan 48

luat xa gan 49

luat xa gan 50

luat xa gan 51

luat xa gan 52

luat xa gan 53

luat xa gan 54

luat xa gan 55

luat xa gan 56

luat xa gan 57

luat xa gan 58

luat xa gan 59

luat xa gan 60

 

>>>>> Luật xa gần (phần 1)

>>>>> Luật xa gần (phần 3)

>>>>> Luật xa gần (phần 4)

0976984729