Luật xa gần (phần 4)

luat xa gan 91

luat xa gan 92

luat xa gan 93

luat xa gan 94

luat xa gan 95

luat xa gan 96

luat xa gan 97

luat xa gan 98

luat xa gan 99

luat xa gan 100

luat xa gan 101

luat xa gan 102

luat xa gan 103

luat xa gan 104

luat xa gan 105

Vẽ những người cao bằng khác nhau cùng đứng trên mặt bằng, tại những vị trí khác nhau, ta có thể vẽ theo hai trường hợp:
- Đường tầm mắt cao hơn đầu người: nếu đỉnh đầu người thứ nhất thấp hơn đường tầm mắt thì đỉnh đầu của tất cả những người khác cũng phải thấp hơn đường tầm mắt. Nếu cá biệt có người cao hơn đường tầm mắt thì người này phải đứng trên mô đất hay bục cao ...
- Đường tầm mắt thấp hơn đầu người: nếu đỉnh đầu người thứ nhất cao hơn đừng tầm mắt thì đỉnh đầu của những người khác cũng phải cao hơn đường tầm mắt. Nếu cá biệt có người nào thấp hơn đường tầm mắt thì người đó phải đang ngồi xuống hoặc đứng dưới hố... 

luat xa gan 106

luat xa gan 107

108

 
Vẽ những người cao bằng nhau, đứng ở những vị trí cao thấp khác nhau, hoặc đang lên dốc, xuống dốc
Trường hợp này, vẫn phải dựa vào phương pháp cơ bản là điểm tụ bất kỳ
- Nếu là trường hợp những người đứng ở các vị trí cao thấp khác nhau thì chuyển nhân vật trên cao xuống thấp (nếu là nhân vật gần nhất) và tìm ra độ cao của những nhân vật ở dưới thấp. 
- Nếu là trường hợp những người lên dốc, xuống dốc, xuống dốc thì phải dựa vào điểm tụ trên tầm mắt, và lấy nhân vật gần nhất làm chuẩn.
 

luat xa gan 109

luat xa gan 110

luat xa gan 111

luat xa gan 112

luat xa gan 113

luat xa gan 114

luat xa gan 115

luat xa gan 116

luat xa gan 117

luat xa gan 118

luat xa gan 119

>>>>> Luật xa gần (phần 1)

>>>>> Luật xa gần (phần 2)

>>>>> Luật xa gần (phần 3)

 

0976984729