Sắc màu Len (Họa sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân)

Chọn len làm chất liệu cho tranh là ý tưởng mà Hồng Vân đã có dự định từ trước những ngày mới rời khỏi giảng đường trường Đại học. Sự lựa chọn giữa chất liệu và đề tài, lấy thiên nhiên, phong cảnh, hoa lá làm đối tượng để "thêu dệt" thật sự đã đem lại hiệu quả cho thể loại tranh thêu nghệ thuật.

sac mau len 3

sac mau len 4

sac mau len 5

sac mau len 6

sac mau len 7

sac mau len 8

sac mau len 9

sac mau len 10

sac mau len 11

sac mau len 12

sac mau len 13

sac mau len 14

sac mau len 15

sac mau len 16

sac mau len 17

sac mau len 18

sac mau len 19

sac mau len 20

sac mau len 21

sac mau len 22

sac mau len 23

sac mau len 24

sac mau len 25

sac mau len 26

sac mau len 27

sac mau len 28

sac mau len 29

sac mau len 30

>>> Màu sắc trong tranh

>>> Sách - Cấu thành màu

0976984729