Phương pháp trang trí hình vuông (Phần 2)

Cũng như bất kỳ phương cách thực hành sự cố bố cục trang trí hay tranh tạo hình nào thì trước tiên chúng ta phải xác định những yêu cầu cơ bản nhất cho việc thực hành.

* Các vấn đề cần xác định trước khi làm phác thảo:

Sau đây là các yêu cầu cơ bản cần được xác định cho việc trang trí hình vuông dạng không cần dựa vào hệ thống các đường trục:

- Thứ nhất: Trước hết phải xác định rằng: Đây là dạng trang trí trên diện tích nền là hình vuông và không lưu tâm đến hệ thống cấu trúc hình vuông như đã phân tích ở các mục trước. Chúng ta có thể đây như là bức tranh hình vuông và bố cục theo dạng tự do miễn sao không lệch bên này, nặng bên kia hay các nhóm hình thức bị “chạy ra ngoài” diện tích hình vuông. Nghĩa là bố cục không tốt.

- Thứ hai: Để có cách bố cục tốt, theo kinh nghiệm thực hành thì chúng ta nên chia hình vuông ra hệ thống các ô vuông (24 ô vuông). Cách chia đơn giản như sau: Chia mỗi cạnh ra làm 6 đoạn bằng nhau và kéo chúng qua cạnh đối diện. Như vậy sau khi kéo các đường thẳng này giao nhau thì chúng ta có được hệ thống ô vuông với 24 ô (4 cạnh X mỗi cạnh 6 đoạn). Ngoài hình vuông gốc là 24 ô nói trên, nếu chúng ta tìm các hình ô vuông lớn thì chúng ta sẽ có: Ô vuông gồm 16 ô, và ô vuông gồm 4 ô.

hinh vuong 1

Hình minh họa cho sự thăng bằng động

- Thứ ba: Có hệ thống này xong thì nhớ rằng: tất cả các nhóm học tiết từ nhóm chính cho đến hệ thống các nhóm phụ (Nhóm phụ thứ nhất, nhóm phụ thứ hai, nhóm phụ thứ ba, nhóm phụ thứ tư) có vai trò quan trọng vừa phải cho đến nhóm chính và trongjt âm bức tranh chỉ được bố trí trong phạm vi diện tích của 16 ô vuông ở giữa hình vuông (tính từ ô thứ 2 cho đến ô thứ 5 mỗi chiều). Còn các phần phụ không đáng kể thì có phần vượt ra vòng ngoài chút ít. Nếu bố trí các họa tiết trong phạm vi ô vuông lớn gồm 16 ô thì ổn nhất. Còn ô vuông nhỏ gồm 4 ô chủ nên đặt trọng tâm điểm nhấn vào một trong 4 ô, (bất kỷ ở góc nào) không nên đặt ngay chính giữa.

hinh vuong 2
Theo kinh nghiệm thực hành bố trí như thế sẽ tạo nên thế ổn định trong bố cục.

- Thứ tư: Xác định đề tài, chủ đề trang trí; Xác định hệ thống hình được dùng để trang trí và đặc trưng của nó; Xác định sơ đồ bố cục để từ đó mà bố trí cụm trọng tâm và các nhóm chính phụ.

* Làm phác thảo:

- Làm phác thảo nhỏ thật nghiêm túc trên cơ sở thiết lập một số hệ thông phân bố các nhóm chính, phụ khác nhau (trong khu vực 16 ô vuông) và dựa vào sự mở rộng nhiều cách thức phân bố trí các yếu tố hình thức. Thực hiện dưới dạng vẽ phác bằng nét (chưa tô màu).

- Tiến hành làm tô màu một số phác thảo, trên cơ sở dựa theo sự xác định màu chủ đạo dựa trên tinh thần của đề tài.

* Chọn phác thảo: Chọn mẫu phác thảo tốt nhất: hòa sắc đẹp, rõ nội dung, cách bố trí các nhóm hình thức không lệch đổ, bên nặng bên nhẹ; có trật tự thị giác tốt; rõ các nhóm chính phụ và có hòa sắc độc đáo.

* Thể hiện thành bài thật:

- Phóng lớn phác thảo trên giấy bằng kích thước thật.

- Chỉnh sửa các hình tượng sao cho đẹp, điều tiết độ lớn của các họ a tiết cho thật hợp lý. Can (calque) hình trên nền (giấy hoặc bố) thành bảng lớn bằng kích thước thật.

- Tô màu lót thành hệ thống chủ đạo trước giống như phác thảo được chọn.

- Vừa tô màu vừa điều tiết toàn bộ hệ thống hình thức: hình, màu, đường nét sao cho thành một bức tranh trang trí hay tranh tạo hình có hòa sắc vừa đẹp vừa độc đáo.

Tóm lại, việc trang trí, sáng tác tranh hình vuông cần theo quy trình vừa nói để đảm bảo sự nghiêm túc và hiệu quả trong thực hành.

Ngoài những vấn đề nói trên thì thị hiếu thẩm mỹ của cá nhân học viên, sinh viên giữ vai trò vô cùng quan trọng. Nó đảm bảo cho giá trị nghệ thuật của bài tập.

hinh vuong 3

Phác thảo bố cục hình vuông theo dạng bất đăng đối

hinh vuong 4

hinh vuong 5

hinh vuong 6

Một số mẫu trang trí hình vuông bố cục theo dạng tự do
(Sưu tầm từ internet)

hinh vuong 7

hinh vuong 8

hinh vuong 9

hinh vuong 10

hinh vuong 11

hinh vuong 12

hinh vuong 13

Ứng dụng trang trí hình vuông trong các sản phẩm xã hội

hinh vuong 14

hinh vuong 15

hinh vuong 16

hinh vuong 17

hinh vuong 18

hinh vuong 19

hinh vuong 20

hinh vuong 21

hinh vuong 22

hinh vuong 23

hinh vuong 24

hinh vuong 25

>>> Phương pháp trang trí hình vuông (Phần 1)

>>> Các nguyên lý trong trang trí hình vuông

>>> Trang trí hình vuông

0976984729