Phân tích hình học trong TK tạo hình

Trong huấn luyện giáo trình phác họa cơ bản thiết kế tạo hình, các khối hình học là nội dung cấp thấp nhất, nó bao gồm việc huấn luyện của hình dạng cơ bản và môn học thấu thị. Tất cả vật thể phức tạp trên thế gian này đều có thể đơn giản hóa thành hình dạng hình học cơ bản đơn giản nhất, như hình vuông, hình trụ và hình tròn. Vì vậy, nghiên cứu kết cấu, thấu thị, không gian, sáng tối của hình học, có ý nghĩa rất quan trọng. Giai đoạn này là khi đối tượng cần tìm kiếm giáo trình huấn luyện của biến hóa, đồng thời cũng là bước đầu để hiểu rõ và nắm bắt các bước thông thường và phương pháp của vẽ vật thực, nâng cao khả năng nắm bắt hình dạng, để làm cơ sở cho những vật phức tạp hơn của bước thể hiện kế tiếp.

Để nắm bắt kết cấu hình dạng của vật thể một cách rõ ràng, đúng đắn trong luyện tập vẽ vật thực hình dạng hình học, trước tiên phải quan sát đối tượng một cách chuẩn xác, phân tích đặc trưng kết cấu của đối tượng, lưu ý biến hóa thấu thị của không gian ba chiều, dài rộng, sâu của nó. Dùng đường nét đơn giản khái quát, xác định hình dạng cơ bản, tỷ lệ, vị trí, điểm bắt đầu và kết thúc, đường biên, đường nét của đối tượng được mô tả và biến hóa thấu thị liên quan các mặt của nó. Vẽ ra chỗ nhìn thấy được và không nhìn thấy được của vật thể, có thể xem vật thể như là trong suốt, vẽ vật thể nơi không gian sâu thẳm mà đường nét không nhìn thấy được. Chỉnh thể tiến hành so sánh, phân tích, phán đoán ra vị trí chính xác của đường nét, đến khi miêu tả được đặc trưng hình dạng một cách cụ thể chính xác hơn.

Miêu tả đối tượng một cách chính xác là cơ bản của huấn luyện tạo hình, trong quá trình huấn luyện yêu cầu học viên phải có khả năng tưởng tượng tạo hình lập thể 3 chiều và tổ chức linh hoạt, khả năng vận dụng hình dạng. Khả năng tạo hình 3 chiều là cơ bản của tạo hình, trong thể hiện mô tả cụ thể yêu cầu học viên phải nắm bắt kết cấu của vật thể một cách rõ ràng, đúng đắn, nắm bắt trạng thái, tỷ lệ và tổ hợp hình tượng của vật một cách chính xác, để có thể hiểu rõ và khống chế kết cấu và trạng thái cảu vật thể được tốt hơn. Căn cứ kết cấu hình dạng của đối tượng và thấu thị của không gian liên quan, vận dụng đường nét khác nhau như đậm nhạt, to nhỏ, rỗng đầy để thể hiện trạng thái của các vật thể. Việc xử lý đường nét chủ yếu cần phải đậm, to, đầy, đường nét vật thể thứ yếu, không nhìn thấy được cần phải nhẹ, nhỏ, rỗng, cố gắng phân rõ cái chủ yếu và thứ yếu của hình tượng, kết cấu rõ ràng, rắn chắc có sức, đơn giản tự nhiên, làm cho hình tượng giàu tiết tấu.

Huấn luyện phác họa của giai đoạn này tuân theo phương pháp trùng lặp tuần hoàn không ngừng từ cảm tính đến lý tính lại đến cảm tính và từ chỉnh thể đến cục bộ lại đến chỉnh thể. Bất kể trong khi tiến hành tập luyện hay sắp hoàn thành, đường kết cấu đều có thể giữ lại, để làm ký hiệu khắc họa chuyên sâu. Đường phụ trợ khác cũng có thể giữ lại, có lợi trong việc “so sánh” và khắc họa chuyên sâu, cũng giúp ích cho việc tăng cường tầng lớp hình tượng và thú vị của thiết kế. Cần lưu ý giai đoạn này cố gắng dùng phối hợp sáng tối để thể hiện không gian, phải thông qua đậm nhạt của đường nét và thể hiện trước sau tiến lùi của không gian mà đạt được hiệu quả lập thể của không gian.

* Dùng đường nét tiến hành thể hiện của hình dạng hình học thạch cao:

khoi hinh hoc 1
Hình dạng của hình học – LÃNH GIA THIẾN

*Dùng đường nét tiến hành biểu đạt phân tích đối với không gian và kết cấu của kiến trúc, tĩnh vật

khoi hinh hoc 2
BASER thiết kế tác phẩm của trường

khoi hinh hoc 3
Máy điện thoại – QUÁCH CHÍ HOA

khoi hinh hoc 4
Tĩnh vật – CHÂU TINH VŨ

khoi hinh hoc 5
Vòi nước – BASER thiết kế tác phẩm của trường

khoi hinh hoc 6
Giày – BASER thiết kế tác phẩm của trường

* Dùng nguyên lý hình học tiến hành phân tích, biểu đạt đối với sản phẩm

khoi hinh hoc 7
Hình thể hình học – PHỔ QUÂN QUÂN

khoi hinh hoc 8
Đèn đường – ĐƯỜNG TIẾT

khoi hinh hoc 9
Tĩnh vật bình đựng – NÔNG THU MAI

khoi hinh hoc 10
Co thẳng tĩnh vật – LƯU CHẤN HOÀNG

khoi hinh hoc 11
Dao – TƯỞNG CHÍ LONG

* Với đường nét lấy hình thể kết cấu của vật thể thể hiện một cách chính xác

khoi hinh hoc 12
Công cụ - TƯỞNG CHÍ LONG

khoi hinh hoc 13
Mã Đăng – LÝ PHONG

khoi hinh hoc 14
Tĩnh vật – LÃNH GIA TỊNH

khoi hinh hoc 15
Tĩnh vật – TRẦN QUỐC VĨ

>>> Hình tượng tự nhiên trong TK tạo hình

>>> Hình thể không gian trong TK tạo hình

>>> Sáng tối - Đen trắng trong TK tạo hình

>>> Ý nghĩa đường nét trong TK tạo hình

>>> Bố cục biểu tượng cơ lý trong TK tạo hình

>>> Hình thái hữu cơ trong TK tạo hình

>>> Góc độ quan sát trong TK tạo hình

>>> Chuyển đổi hình thái trong TK tạo hình

>>> Hình tượng vốn có đến trừu tượng trong TK tạo hình

0976984729