Góc độ quan sát trong TK tạo hình

Chúng ta có thể tiến hành quan sát vĩ mô đối với thế giới vật tự nhiên, cũng có thể tiến hành cảm nhận vi mô. Sau khi chúng ta thay đổi hình thức quan sát của thị giác, sẽ phát hiện một hình thái hoàn toàn mới. Thay đổi thị giác, có thể làm trỗi dậy tư duy của chúng ta, để chúng ta có được nhận thức mới và hiểu rõ, tăng cường sức tưởng tượng và sức sáng tạo của chúng ta.

Cảm nhận cục bộ vi mô, là bỏ đi phương pháp phương thức quan sát của thói quen thông thường, từ một góc độ nào đó với một cục bộ trong vật thể tiến hành nghiên cứu chuyên sâu lặp đi lặp lại, và tiến hành thể hiện cục bộ có chọn lựa trên vật thể, là một hình thức thể hiện đặc thù và quan trọng của thể hiện phác họa. Đó là chắt lọc thông qua yếu tố thị giác, lấy yếu tố tạo hình làm sắp xếp có hiệu quả, có thể làm cho hình tượng tươi sáng, có hiệu quả thị giác rất mạnh và hình thức thú vị. Luyện tập của giai đoạn này, làm cho chúng ta bỏ đi bề ngoài khung hình thể chúng ta quen thuộc thường ngày mà tiến vào bên trong của hình thể, để tình tiết vốn có và không quan trọng bề ngoài hình thành nên toàn bộ của bức họa, với tình tiết vốn bị bỏ qua, tiến hành quan sát bằng một góc độ hoàn toàn mới.

goc do quan sat 1
Bộ xương voi – MADI sáng tác

goc do quan sat 2
Hạt – Vĩ Hổ

goc do quan sat 3
Quả lựu – LÝ PHẤN PHẤN

goc do quan sat 4
Củ sen – Tác phẩm của học viên

Trong quá trình thể hiện, nên cảm nhận trước, cảm nhận đặt nặng ở thể hiện, không có cảm nhận, thì không thể có được nội dung thể hiện. Sử dụng phương thức đặc tả, phóng to để tiến hành thể hiện mô tả đối với cục bộ, quan sát sự thay đổi nhỏ nhất của vật một cách nghiêm túc, thể hiện hình thái, sắc thái, chất cảm và vân da của vật một cách tinh tế tỉ mỉ, chính xác, làm cho kết cấu hình thể  rõ ràng, chính xác và tường tận hơn. Nhằm thể hiện diện mạo chân thật của vật, có thể tiến hành thể hiện với nhiều điểm nìn và nhiều góc độ trên cùng một vật trong một bức họa, cũng có thể sử dụng hình thức của nhiều bức họa tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ chuyên sâu trên cùng một vật. Điều đáng chú ý là phải xuất phát từ lập trường và hoàn chỉnh của yếu tố ngôn ngữ hội họa chọn lựa vật khách quan, mà không phải là xuất phát từ lập trường khách quan và hoàn chỉnh chọn lựa ngôn ngữ của bức họa. Khi thị giác vào đến thế giới khách quan phức tạp, sẽ không mê man vì mê hoặc, thông qua thu thập của tư duy biện giải chỉ là vụn vặt và chi tiết mình cần, sau đó mình giống như người chỉ huy trên chiến trường, điều chỉnh đầy đủ các nguyên tố hữu cơ, phục vụ cho trật tự bức họa của mình. Đồng thời chúng ta lấy một cục bộ bất kỳ đã qua chọn lựa cũng trở thành hình thái hoàn chỉnh và độc lập, để chúng ta có cơ hội tiến hành nhận biết lại với chỉnh thể và cục bộ, hình dạng trong và hình dạng ngoài, và tổ hợp lại những vụn vặt cục bộ này, sáng tạo ra hình thái cấu thành mới.

goc do quan sat 5
Kiến – AISER
(Aiser quan sát gần và khắc họa hình thái của kiến,
thể hiện khả năng cao siêu)

goc do quan sat 6
Thực vật – BỒ QUÂN QUÂN

goc do quan sat 7
Lông vũ và lá cây – Tác phẩm học viên

goc do quan sat 8
Gốc cây – GIANG BA

goc do quan sat 9
Dù – ĐƯỜNG NHAN

goc do quan sat 10
Dù – LÂM ẢNH HUY

goc do quan sat 11
Cánh tay – LÊ QUẾ PHONG

goc do quan sat 12
Xe đạp – CHU THOA

goc do quan sat 13
Giày – QUÁCH CHÍ HOA

goc do quan sat 14
Ghế - NGƯU TỊNH

>>> Phân tích hình học trong TK tạo hình

>>> Hình tượng tự nhiên trong TK tạo hình

>>> Hình thể không gian trong TK tạo hình

>>> Sáng tối - Đen trắng trong TK tạo hình

>>> Ý nghĩa đường nét trong TK tạo hình

>>> Bố cục biểu tượng cơ lý trong TK tạo hình

>>> Hình thái hữu cơ trong TK tạo hình

>>> Hình tượng vốn có đến trừu tượng trong TK tạo hình

0976984729