Trang trí cách điệu cá biển

Bài tập nghiên cứu cách điệu, hòa sắc cá biển của cựu sinh viên MTCN (Nay đã là các Thày giáo, có người đã về hưu)

ca bien 1

ca bien 2

ca bien 3

ca bien 4

ca bien 5

ca bien 6

ca bien 7

ca bien 8

ca bien 9

ca bien 10

ca bien 11

ca bien 12

hoa sac

>>> Những bài Poster của SV MTCN

>>> Bố cục màu

>>> Giáo trình trang trí cơ bản

>>> Họa tiết trang trí

0976984729