POSTER QUẢNG CÁO

Những bài Poster quảng cáo của các thầy giáo trường Đại học mỹ thuật công nghiệp từ thời sinh viên được thầy Trịnh Ngọc Lâm lưu trữ. Trung tâm mỹ thuật MS xin trân trọng giới thiệu để các bạn tham khảo.

Poster quang cao

 

trang tri 2

 

trang tri 4

 

trang tri 5

 

trang tri 6

 

trang tri 7

 

trang tri 8

 

trang tri 9

 

trang tri 10

 

trang tri 11

 

trang tri 12

 

Poster quang cao 2

 

 

trang tri 14

 

trang tri 15

 

 

trang tri 17

 

Poster quang cao 3

 

Poster quang cao 5

 

Poster quang cao 4

 

 

trang tri 20

 

trang tri 21

 

trang tri 23

 

trang tri 25

 

Phac thao tranh thay trinh ngoc lam

Phác thảo của Thầy Trịnh Ngọc Lâm

>>> Cách điệu hòa sắc cá biển

>>> Bố cục màu

>>> Giáo trình trang trí cơ bản

>>> Họa tiết trang trí

0976984729