Bố cục chất liệu màu

Bố cục chất liệu cũng tương tự bố cục trang trí cơ bản (các yếu tố chính phụ, nhịp điệu, khoảng nghỉ, họa sắc, độ trầm độ rực của mầu …). Ở đây chỉ thêm yếu tố chất liệu, nhưng việc thể hiện sẽ khó lên khá nhiều, nhất là phải thể hiện chỉ trên một mặt phẳng giấy, không cắt dán. Sự khó ở đây còn cả ở việc cân đối sử dụng các loại chất liệu để tạo chất trong từng mảng, tạo ra hiệu quả thị giác sao cho không gây đơn điệu về chất mà cũng không gây “loãng” hay “loạn” … Do đó bố cục chất liệu mầu sẽ gần với chất “tranh” hơn 1 bài bố cục trang trí cơ bản!

Bài tập Bố cục chất liệu màu cũng như bài tạo chất có trong CT học của chuyên ngành đồ họa, tuy nhiên nó cũng … rất cần cho sự tham khảo của các chuyên ngành khác … Các bạn có thể tham khảo thêm ở một số bài của các bạn lớp 06MT1 được thực hiện tháng 9/2008 dưới đây nhé:

chat lieu mau 2

chat lieu mau 3

chat lieu mau 4

chat lieu mau 6

bo cuc chat lieu mau 7

 

chat lieu mau 8

chat lieu mau 9

chat lieu mau 10

chat lieu mau 11

chat lieu mau 12

>>> Bố cục màu

>>> Trang trí

>>> Màu sắc và hình cơ bản

>>> Bố cục màu hòa sắc lạnh

>>> Bố cục màu hòa sắc nóng

0976984729