Vẽ vật thực tĩnh vật màu sắc – Bình hoa và quả lê

* Phân tích màu sắc:

1. Màu sắc nguồn sáng: một chùm tỏa sáng chiếu thấu qua tĩnh vật hiện sáng màu nóng.

2. Độ thuần màu sắc trung bình.

3. Chỉnh thể nghiềng về màu xám vàng lạnh.

 

binh hoa va qua le 1

1. Mặt sáng xám nâu.

2. Mặt tối vàng đất.

3. Ranh giới sáng tối nghiêng về nâu xám.

4. Mặt sáng hiện vàng trung hòa.

5. Mặt tối xám nâu.

6. Phần tối xanh ô liu.

7. Hiệu quả nghiêng về vàng đất.

8. Hiệu quả nghiêng về màu nóng.

9. Mặt sáng nghiêng về vàng chanh.

10. Phần tối nghiêng về xám xanh.

11. Hiệu quả khối màu nghiêng về màu xanh.

binh hoa va qua le 2
Bình hoa và quả lê

 

binh hoa va qua le 3

- Cục bộ 1:

Khẳng định bằng bút, màu sắc phải chính xác, chú ý hướng của bút pháp, mới có thể đạt được hiệu quả lý tưởng.

 

binh hoa va qua le 4

- Cục bộ 2:

Tận dụng tối đa của tranh màu nước và cách xử lý của kỹ xảo và phương pháp, để bình hoa màu vàng cam được trong suốt, chú ý liện quan nóng lạnh của màu sắc.

 

binh hoa va qua le 5

- Cục bộ 3:

Màu tươi trong suốt, có đủ thành phần nước, thể hiện quả lê đủ thành phần nước.

 

binh hoa va qua le 6

- Cục bộ 4:

Qua xử lý của kỹ xảo và phương pháp, miêu tả một ấm trà hương sắc cổ xưa, càng có cảm giác thể tích hơn.

 

binh hoa va qua le 7

1. Vẽ đường viền tĩnh vật bằng đường kẽ xen lẫn nhau, nhấn mạnh ranh giới giữa các vật thể.

 

binh hoa va qua le 8

2. Trước tiên thấm ướt giấy bằng nước, sau đó vẽ màu nhạt là lớp thứ nhất, như vậy có thể phá vỡ ranh giới của hình.

 

binh hoa va qua le 9

3. Áp dụng kỹ xảo và phương pháp vẽ ướt vẽ màu sắc cảnh nền và khoảng trắng khác, lúc này không cần câu nệ lập thể và hạn chế của tạo hình.

 

binh hoa va qua le 10

4. Vẽ ra thể tích của quả lê bằng kỹ xảo và phương pháp vẽ khô, miêu tả bình hoa và đồ sứ bằng phương pháp chồng chéo nhiều lớp, duy trì hiệu quả trong suốt của màu sắc trong phần chuyên sâu.

binh hoa va qua le 11
“Bình hoa và quả lê”
TÔ KIẾM HÙNG 40cm x 58cm, màu nước 3 giờ

* Đánh giá tác phẩm: Tranh màu nước cũng có thể ứng phó với thi mỹ thuật. Tranh làm mẫu vẽ vật thực điển hình và quy tắc, kỹ xảo và phương pháp của vẽ vật thực màu nước đều thể hiện ở các bước kỹ xảo và phương pháp, tạo hình rắn chắc và phong cách màu nước tươi sáng là yêu cầu cơ bản của tĩnh vật màu nước.

- Gia Bảo – Anh Tuấn – Đoàn Loan -

>>> Vẽ vật thực tĩnh vật màu sắc - Táo xanh

>>> Vẽ vật thực tĩnh vật màu sắc - Bình hoa và táo đỏ

>>> Vẽ đồ đựng bằng sứ thủy tinh với vải lót màu

>>> Vẽ vật thực tĩnh vật màu sắc - Hũ sứ và bành mỳ

0976984729