Tượng điêu khắc các họa sỹ nổi tiếng Việt Nam tại Trung tâm Mỹ thuật Đương đại

tuong 1

tuong 20

Tác phẩm: Nhà điêu khắc Nguyễn Hải (sinh 1933)

Tác giả: Tạ Duy Đoán

tuong 1

Tác phẩm: Họa sỹ Bùi Xuân Phái (1921 - 1989)

Tác giả: Dương Đăng Cẩn

tuong 2
Tác phẩm: Họa sỹ Dương Bích Liên (1924 - 1988)

Tác giả: Lê Lạng Lương

tuong 3

Tác phẩm: Họa sỹ Hoàng Tích Chù (1912 - 2003)

Tác giả: Vương Học Báo

tuong 4

Tác phẩm: Họa sỹ Huỳnh Văn Gấm (1922 - 1987)

Tác giả: Vương Học Báo

ttuong 5

Tác phẩm: Họa sỹ Lê Quốc Lộc (1918 - 1987)

Tác giả: Đoàn Đức Tâm

tuong 6

Tác phẩm: Họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung (1912 - 1977)

Tác giả: Trần Tuy

tuong 7

Tác phẩm: Họa sỹ Nguyễn Khang (1912 - 1989)

Tác giả: Đoàn Văn Bằng

tuong 8

Tác phẩm: Họa sỹ Nguyễn Phan Chánh (1892 - 1984)

Tác giả: Đặng Quốc An

tuong 9

Tác phẩm: Họa sỹ Nguyễn Sáng (1923 - 1988)

Tác giả: Lưu Thanh Lan

tuong 10

Tác phẩm: Họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc (1919 - 1990)

Tác giả: Nguyển Phú Cường

tuong 11

Tác phẩm: Họa sỹ Nguyễn Tiến Chung (1914 - 1976)

Tác giả: Tú Miên

tuong 12

Tác phẩm: Họa sỹ Nguyễn Tư Nghiêm (sinh 1922)

Tác giả: Nguyễn Quốc Thể

tuong 13

Tác phẩm: Họa sỹ Nguyễn Văn Tỵ (1917 - 1992)

Tác giả: Đinh Xuân Việt

tuong 14

Tác phẩm: Họa sỹ Tô Ngọc Vân (1906 - 1954)

tuong 15

Tác phẩm: Họa sỹ Trần Văn Cẩn (1919 - 1994)

tuong 16

Tác phẩm: Họa sỹ Vũ Giáng Hương (1929 - 2011)

Tác giả: Nguyễn Phú Cường

tuong 17

Tác phẩm: Nhà điêu khắc Diệp Minh Châu (1919 - 2002)

Tác giả; Lê Đức Lai

tuong 18

Tác phẩm: Nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim (sinh 1918)

Tác giả: Vũ Tiến

tuong 19

Tác phẩm: Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo 

Tác giả: Nguyễn phú Cường

>>> Phương pháp tô màu tác phẩm điêu khắc

>>> Bài tập thực hành về điêu khắc

>>> Chép đầu tượng trong điêu khắc

0976984729