Màu sắc trong vẽ người

Những kiến thức về màu sắc giúp sinh viên hiểu và biết sử dụng đặc tính cơ bản nhất của màu sắc là nóng lạnh và đậm nhạt. Vẽ được màu đẹp nhưng chưa có đậm nhạt thì không thể diễn tả được về khối, sáng tối và tương quan màu sắc. Ngược lại, vẽ được đậm nhạt nhưng không đúng nóng lạnh của tương quan màu sẽ khó có cái đẹp rực rỡ, mạnh mẽ, rõ ràng. Vì thế trong vẽ màu, có "màu câm" và "màu tôn nhau". Màu câm là những màu để cạnh nhau nhưng không tôn nhau lên vì không tận dụng được đặc tính của hòa sắc, khi hai màu nóng và lạnh đặt cạnh nhau làm tôn nhau lên đã khai thác được quy luật của hòa sắc nóng, hòa sắc lạnh. 

ve mau co the nguoi 1

ve mau co the nguoi 2

ve mau co the nguoi 3

ve mau co the nguoi 4

      Trong một không gian nào đó, tất cả các sắc màu có liên quan chặt chẽ với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, đó là tương quan của màu. Vẽ người mẫu bằng màu (nhất là vẽ mẫu khỏa thân) rất khó, bởi nếu không phân tích kĩ sé thấy có rất ít màu. Nhiều sinh viên có cách lựa chọn một màu nào đó từa tựa màu da người, rồi mảng sáng thì cho thêm màu trắng, mảng đậm thì cho thêm nâu hoặc đen để vẽ. Họ không biết rằng đó là cách "tô màu" vô hồn của người thợ và màu sắc đó không bao giờ lột tả được chất da thịt con người.
      Như trên đã trinh bày, phải xuất phát từ hòa sắc và tương quan đậm nhạt trong không gian thật của mẫu để có giải pháp lựa chọn màu hợp lý, phân tích đầy đủ sắc thái của các cung bậc chênh lệch khác nhau của một mảng màu để pha trộn và thể hiện các tưng quan đó lên tranh vẽ.

ve mau co the nguoi 5

ve mau co the nguoi 6

ve mau co the nguoi 7

ve mau co the nguoi 8

     Ngoài ra, qua kiến thức về màu, sinh viên còn hiểu và luyện tập các kĩ năng về hòa sắc. Với các cặp hòa sắc tương đồng, hòa sắc tương phản. Dù là bài vẽ hình họa nghiên cứu, nếu không có hòa sắc là tranh lủng củng về hình mảng và đậm nhạt. 

ve mau co the nguoi 9

ve mau co the nguoi 10

ve mau co the nguoi 11

     Phải luôn chú ý nghiên cứu mẫu thật, khai thác các kiến thức đã học để bức vẽ có hòa sắc. Hòa sắc không phải do mỗi người tự nghĩ ra, mà phải xuất phát từ không gian thật của mẫu. Cần lưu ý là do nguồn sáng, do góc quan sát của mỗi người  khi vẽ nên cùng một mẫu, có người hòa sắc mạnh, người hòa sắc nhẹ, có người thiên về nóng, có người thiên về lạnh. Điều cốt yếu là phải gợi tả được đúng tương quan và không gian thật của mẫu.

ve mau co the nguoi 12

ve mau co the nguoi 13

ve mau co the nguoi 14

>>> Vẽ màu cơ thể người

>>> Nhân vật màu sắc

0976984729