Học vẽ - Giải phẫu Nga

Học vẽ - Giải phẫu Nga Vùng bàn tay là vùng cuối cùng của chi trên bao gồm tất cả phần mềm bọc xung quanh các xương khớp bàn ngón tay, được giới hạn tiếp theo vùng cẳng tay từ nếp gấp cổ tay xa nhất đến tận đầu ngón tay. Xương khớp bàn ngón tay chia bàn tay ra thành 2 vùng là vùng gan tay và vùng mu tay. Bàn tay là một vật quý của con người do tác dụng của lao động, bàn tay có những đặc điểm mà bàn chân không có - khả năng đối chiếu của ngón...Học hình họa muốn được tốt, không thể không không biết khoa giải phẫu cơ thể. Đây là khoa học phân tích cơ thể con người, từ ngoài da đến xương, gân, cơ và sự biến chuyển của nó qua sự chuyển động cơ thể.Khoa giải phẫu cơ thể cũng đã tổng hợp và phân tích được các tỉ lệ của cơ thể, những đặc điểm khác nhau, giữa nơi này với nơi khác trên thế giới, giúp họa sĩ kiến thức về cơ thể, do đấy mà có được bổ sung và ngày càng phong phú.Đối với chương trình cơ bản hội họa này, yêu cầu học khoa này cao. Ở đây chỉ đưa ra một số nét căn bản, có tính chất khái niệm để người học dễ dàng thể hiện con người. Nếu cần nghiên cứu sâu có thể tìm xem ở một số sách giải phẫu cơ thể người của Đức, Hungari, Liên Xô và Việt Nam ( do Nhà sản xuất bản văn hóa, Hà Nội, xuất bản )

giai phau nga 1

giai phau nga  2

giai phau nga  3

giai phau nga  4

giai phau nga  5

giai phau nga  6

giai phau nga 7

giai phau nga  8

giai phau nga 9

giai phau nga 10

giai phau nga 11

giai phau nga 12

giai phau nga  13

giai phau nga 14

giai phau nga  15

0976984729