Hình họa Nga -   sưu tầm 

Học vẽ - Hình họa Nga khởi đầu cho trường phái nghệ thuật hiện đại Nga. Hội họa, kiến trúc bắt đầu có những bứt phá để thoát ra khỏi những mô phạm truyền thống, vươn tới cái gần gũi hơn với cuộc sống thường nhật của người dân Nga. Hội họa trang trí và hình tượng có cơ hội phát triển. Bố cục và màu sắc được tận dụng tối đa để diễn tả nhịp điệu và sắc thái của cuộc sống. Các bức vẽ được thể hiện dưới hình thức một chiều hơn là không gian đa chiều

Hinh hoa nga 1

Hinh hoa nga 2

Hinh hoa nga 3

Hinh hoa nga 4

Hinh hoa nga 5

Hinh hoa nga 6

Hinh hoa nga 7

Hinh hoa nga 8

Hinh hoa nga 9

Hinh hoa nga 10

Hinh hoa nga 11

Hinh hoa nga 12

Hinh hoa nga 13

Hinh hoa nga 14

Hinh hoa nga 15

Hinh hoa nga 16

Hinh hoa nga 17

Hinh hoa nga 18

 

 

 

0976984729