Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2016
(Mỹ thuật Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng)

Triển lãm giới thiệu 220 tác phẩm của 211 tác giả trong đó 86 tác phẩm của 77 tác giả là hội viên HMTVN và 134 tác phẩm của 134 tác giả là hội viên hội VHNT địa phương đến từ các tỉnh thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng như: Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh và Thái Bình.

my thuat kv2-1

Giải C Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2016
Nguyễn Viết Thắng (Hải Phòng)
Công chúa - Gốm (59 x 34 x 25cm) 2016

mythuatkv2-2

Giải A Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2016
Nguyễn Quốc Việt (Thái Bình)
Trước giờ biểu diễn 
Arcylic (110 cm x 170cm) 2016

mythuatkv2-3

Giải B Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2016
Đặng Tiến (Hải Phòng)
Mùa cây thay lá Sơn dầu (120 cm x 150cm) 2016

mythuatkv2-4

Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2016
Phạm Quang Vinh (Nam Định)
Bò mới về bản Sơn dầu (110 cm x 140cm) 2016

mythuatkv2-5

Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2016
Nguyễn Ngần (Hà Nam)
Mưa đồng chiêmKhắc gỗ (62 cm x 130cm) 2016

mythuatkv2-6

Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2016
Lê Quảng Cương (Quảng Ninh)
GIa đình thời hiện đại - Điêu khắc tổng hợp (38 cm x 54cm) 2016

mythuatkv2-9

Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2016
Quốc Thái (Hải Phòng)
Ấn tượng Sapa - Sơn dầu (120 cm x 160cm) 2016

mythuatkv2-10

Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2016
Đỗ Chuyển (Hải Dương)
Gạo xuất khẩu - Sơn dầu (120 cm x 160cm) 2016

mythuatkv2-11

Giải Khuyến khích Khu vực II - Đồng bằng sông Hồng 2016
Nguyễn Tuấn Long (Thái Bình)
Trạm kiểm dịch - Bột màu (120 cm x 160cm) 2016

* Giải thưởng ngành phê bình mỹ thuật 2016:

mythuatkv2-7

Sách. Giải B ngành Phê bình Mỹ thuật 2016
Phan Ngọc Khuê (Hà Nội)
Tranh dân gian Hàng Trống - Hà Nội 

mythuatkv2-8

Sách. Giải B ngành Phê bình Mỹ thuật 2016
Uyên Huy (Huỳnh Văn Mười) (Tp. HCM)
Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
"Một thoáng hôm nay - một chút xưa"

>>> Giải thưởng Hội Mỹ thuật VN năm 2016 (Khu vực I)

>>> Giải thưởng Hội Mỹ thuật VN năm 2016 (Khu vực III - Khu vực VIII)

0976984729