Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2016
(Mỹ thuật Khu vực I - Hà Nội)

Triển lãm trưng bày 101 tác phẩm của 99 tác giả là hội viên HMTVN

* Ngành Hội họa:

hoi hoa 1

Giải B Khu vực I - Hà Nội 2016
Đỗ Hữu Huề (Hà Nội)
Thồ lương thực lên mặt trận Điện Biên 
Arcylic (100 cm x 130cm) 2016

hoi hoa 2

Giải C Khu vực I - Hà Nội 2016
Ngân Chài (Hà Nội)
Nữ dân quân vùng cao - Sơn dầu (140 cm x 160cm) 2016

hoi hoa 3

Giải B Khu vực I - Hà Nội 2016
Trần Xuân Bình (Hà Nội)
Tiếng vọng Hoàng Sa - Lụa (81 cm x 141cm) 2016

hoi hoa 4

Giải C Khu vực I - Hà Nội 2016
Đỗ Hiệp (Hà Nội)
Hành trình 11 - Acrylic (100 cm x 210cm) 2016

hoi hoa 5

Giải C Khu vực I - Hà Nội 2016
Lê Trần Hậu Anh (Hà Nội)
Bến đậu - Sơn dầu (90 cm x 155cm) 2016

hoi hoa 6

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Nguyễn Phúc Lợi (Hà Nội)
Bên bờ ao - Sơn mài (100 cm x 150cm) 2016

hoi hoa 7

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Đỗ Đức Khải (Hà Nội)
Huyền thoại bất tử - Sơn mài (120 cm x 180cm) 2016

hoi hoa 8

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Lưu Chí Hiếu (Hà Nội)
Tương tư - Lụa (79 cm x 119 cm) 2016

hoi hoa 9

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Nguyễn Minh Tân (Hà Nội)
Ký ức một thời - Sơn dầu (130 cm x 190 cm) 2016

hoi hoa 9b

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Mai Xuân Oanh (Hà Nội)
Mùa lũ - Sơn dầu (160 cm x 200 cm) 2016

hoi hoa 10

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Đỗ Thúy Hằng (Hà Nội)
Cô dâu ngõ nhỏ - Sơn dầu (115 cm x 130 cm) 2016

hoi hoa 11

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Trần Khoa (Hà Nội)
Mùa hoa để lại - Sơn mài (85cm x 180 cm) 2016

* Ngành Đồ họa:

do hoa 1

Giải B Khu vực I - Hà Nội 2016
Nguyễn Nghĩa Phương (Hà Nội)
Bên trong con cá - Khắc gỗ phá bản (40cm x 120cm) 2016

do hoa 2

Giải C Khu vực I - Hà Nội 2016
Nguyễn Văn Đức (Hà Nội)
Minh họa tạp chí Heritage - Bột màu (100 cm x 110 cm) 2016

do hoa 3

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Lê Quý Hải (Hà Nội) - Bộ logo 

do hoa 4

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Trần Nguyên Hiếu (Hà Nội)
Đùm bọc - Khắc đồng (50 cm x 70 cm) 2016

do hoa 5

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Nguyễn Đăng Dũng (Hà Nội)
Làng gốm Phù Lãng - Khắc gỗ (65 cm x 80 cm) 2016

* Ngành Điêu khắc:

dieu khac 1

Giải A Khu vực I - Hà Nội 2016
Vũ Bình Minh (Hà Nội)
Mây đen kéo tới - Sắt hàn 

dieu khac 2

Giải C Khu vực I - Hà Nội 2016
Hoàng Mai Thiệp (Hà Nội)
Vô đề - Gỗ, nhôm, gương (98 cm x 31cm) 2016

dieu khac 3

Giải B Khu vực I - Hà Nội 2016
Trần Văn An (Hà Nội)
Sinh trưởng - Sắt đúc (13 cm x 27 cm x 100 cm) 2016

dieu khac 4

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Nguyễn Huy Tính (Hà Nội)
Cánh diều 6 - Giấy bồi (25 cm x 20cm x 50 cm) 2016

dieu khac 5

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Trần Văn Mỹ (Hà Nội)
Phía trước - Nhôm (75 cm x 135 cm x 45 cm) 2016

dieu khac 6

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Vũ Quang Sáng (Hà Nội)
Dưới ánh trăng - Gỗ (H=45cm) 2016

* Ngành Mỹ thuật ứng dụng:

my thuat ung dung 1

Giải C Khu vực I - Hà Nội 2016
Nguyễn Mạnh Thẩm (Hà Nội)
Bộ gà - Gốm (10 cm x 50 cm) 2016

my thuat ung dung 2

Giải Khuyến khích Khu vực I - Hà Nội 2016
Nguyễn Thanh Giang (Hà Nội)
Lọ hoa láng - Sơn mài (H=50 cm) 2016

>>> Giải thưởng Hội Mỹ thuật VN năm 2016 (Khu vực II)

0976984729