Định giá nghệ thuật (Phần I)

Phần I: Những vấn đề trong việc định giá tác phẩm nghệ thuật
(Bằng cách nào người nghệ sĩ có thể định giá được tác phẩm của mình 
khi đưa tác phẩm tham gia vào thị trường nghệ thuật)

dinh gia nghe thuat p1-1

Một phiên đấu giá của họa sĩ Francis Bacon

* Định giá nghệ thuật hoàn toàn khác quá trình sáng tác:

Định giá tác phẩm nghệ thuật khác hoàn toàn quá trình sáng tác, đó là việc làm sau khi tác phẩm đã hoàn thiện, khi tác phẩm đã sẵn sàng để rời khỏi xưởng làm việc của nghệ sĩ và được chính bản thân bạn bán ra, hay bán thông qua một bộ sưu tập, tại hội chợ nghệ thuật, online, tại các studio mở, qua gallery, từ các chuyên gia môi giới nghệ thuật, hoặc từ bất cứ nơi nào. Hoạt động sáng tác nghệ thuật là việc mang tính chất cá nhân, bằng những kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức có từ bên trong người nghệ sĩ. Nhưng định giá nghệ thuật lại là việc đến từ những yếu tố khác, từ bên ngoài với đầy đủ các yếu tố của thị trường, trong thế giới thực, nơi mọi thứ được mua bán bằng tiền, nơi mà hầu hết những thứ có giá trị được định giá bởi thị trường.

Điều tốt nhất là bạn cần hiểu rõ sự hoạt động của thị trường nghệ thuật nơi phù hợp với tác phẩm nghệ thuật của mình và so sánh chúng với những tác phẩm của các nghệ sĩ khác tại những nơi mà các tác phẩm nghệ thuật được bán ra. Một sự chuẩn bị thật tốt sẽ giúp bạn có thể định giá được tác phẩm nghệ thuật của mình. Giống như bất kỳ các sản phẩm nào khác, các tác phẩm nghệ thuật cũng được định giá theo chỉ số “Chỉ số giá trị của nghệ thuật” tiêu chí này sẽ có ích khi bạn làm việc với thị trường hơn là hoạt động sáng tác nghệ thuật. Đó là cách làm của những người đang hoạt động trong thế giới nghệ thuật: những Art dealer, người làm gallery, người môi giới tác phẩm nghệ thuật, nhà xuất bản, nhà đấu giá, chuyên gia thẩm định, nhà phê bình và những nhà sưu tập nghệ thuật đầy kinh nghiệm. Đó là cách để “Định giá tác phẩm nghệ thuật” (Put dollar values on art). Bạn hiểu rõ giá trị tác phẩm của mình, thị trường nghệ thuật cũng có cách định giá được tác phẩm của bạn, và bằng cách nào đó từ hai phía, thị trường và người nghệ sĩ gặp nhau tại một điểm để có thể định được một giá trị được quy đổi thành tiền cho tác phẩm nghệ thuật.

dinh gia nghe thuat p1-2

Hội chợ nghệ thuật Art Basel Hongkong 2016

Tóm lại, sau đây là những nguyên tắc căn bản để dùng khi định giá tác phẩm của bạn:

Bước 1: Xác định thị trường nghệ thuật bạn tham gia. Bạn bán tác phẩm của mình ở đâu? Tại thành phố bạn đang sống, tại đất nước của bạn, trong các quốc gia cùng khu vực hay tại thị trường quốc tế? Các tác phẩm, nghệ sĩ và giá tác phẩm đang có trên thị trường của bạn là những điều bạn nên chú ý nhất.

Bước 2: Xác định trường phái thể hiện. Những loại hình nghệ thuật bạn thực hiện. Phong cách thể hiện. Những điểm tương tự đối với các tác phẩm cùng thể loại. Cách để bạn tổng hợp thành catalog. Ví dụ: bạn vẽ trừu tượng, đó là lối trừu tượng nào, bạn mô tả về tác phẩm thế nào? Đây là trường phái thể hiện mà bạn muốn tập trung so sánh để định giá?

Bước 3: Tìm các nghệ sĩ sáng tác tương đồng với bạn từ Internet hoặc tại các gallery, xưởng vẽ của các nghệ sĩ hay những nơi có thể gặp và xem các tác phẩm của mọi người. Đặc biệt chú ý những nghệ sĩ có sự nghiệp, thành tựu tương đồng với bạn, những người có thời gian lao động nghệ thuật như bạn, cách thể hiện tác phẩm giống bạn, những người bán tác phẩm tương đồng với tác phẩm của bạn.

Bước 4: Xem các nghệ sĩ tương tự định giá tác phẩm của họ. Mức giá mà họ đặt ra sẽ là ước tính ban đầu để bạn có thể định giá được tác phẩm của mình.

dinh gia nghe thuat p1-3

Khúc Minh (lược dịch và tổng hợp) -

>>> Định giá nghệ thuật (Phần II)

>>> Định giá nghệ thuật (Phần III, IV, V)

0976984729