Bố cục màu

trang tri hinh co ban 1

trang tri hinh co ban 2

trang tri hinh co ban 3

trang tri hinh co ban 4

trang tri hinh co ban 5

trang tri hinh co ban 6

trang tri hinh co ban 7

trang tri hinh co ban 8

trang tri hinh co ban 9

 

 

 

 

 

 

trang tri hinh co ban 16

trang tri hinh co ban 17

trang tri hinh co ban 18

trang tri hinh co ban 19

trang tri hinh co ban 20

trang tri hinh co ban 21

trang tri hinh co ban 22

>>> Cơ sở tạo hình khối (phần 1)

>>> Bố cục hàng lối

 

0976984729