Bố cục trang trí theo hàng lối (phần 1)

Bố cục trang trí hàng lối: là các hoa văn, họa tiết được sắp xếp gần nhau, chạy liên tục thành mảng, chạy theo hướng vuông góc hoặc chéo, gần như là một trích đoạn của tấm vải họa tiết lớn. 

hang loi 1

hang loi 2

hang loi 3

hang loi 4

hang loi 5

 

Các dạng đặc biệt của hàng lối:

- Sắp xếp các nhân vật chính tỉ lệ tương đương với nhau

- Sắp xếp các nhân vật chính theo cụm thẳng hoặc so le nhau

- Sắp xếp các nhân vật chính ngược hướng nhau

hang loi 6

hang loi 7

hang loi 8

hang loi 9

hang loi 10

hang loi 11

hang loi 12

hang loi 13

hang loi 14

hang loi 15

 

Xem thêm phần 1 đầy đủ tại đây

0976984729