Cấu trúc toàn thân và sự chuyển động

Mỗi thế dáng, động tác của cơ thể của đối tượng hiển thị trước mắt chúng ta đều xuất phát từ tư thế tĩnh (toàn thân đứng thẳng bất động, khi ấy toàn thân ở dạng thăng bằng tĩnh) hay động (nhiều tư thế, đứng, xoay, ngồi, cúi, ngửa, khom, nằm, chạy tới, khi ấy toàn thân ở dạng thăng bằng động… cho đến các hướng chuyển động (thân trên xoay ngang, xoay nghiêng, hơi khom hay ngửa người, chân ngồi thẳng hay duỗi, tay khoanh lại hay bung ra, giơ lên, chống cằm, chống hông, cầm cây, vác cây… toàn thân cũng ở dạng thăng bằng động).

cau truc 1

cau truc 2

cau truc 3

cau truc 4

cau truc 5

cau truc 6

cau truc 7

cau truc 8

cau truc 9

cau truc 10

>>> Tượng chân dung dạng khối hình học

>>> Cấu trúc cơ bản trong mỹ thuật

>>> Bí quyết khi vẽ toàn thân người (Phần 1)

 

0976984729