Cách xử lý thưa khít đường nét trong ký họa

thua khit duong net 1

* Trọng điểm học tập:

Để tăng cường so sánh thưa khít bức họa, nhấn mạnh khắc họa cổ áo và đôi ủng, đặc biệt là khắc họa chi tiết dây giày, như vậy có thể tăng cường thú vị trang trí bức họa, để hiệu quả bức họa càng nổi bật hơn.

thua khit duong net 2

* Phân tích hình thể:

Chuyển ngoặt cánh tay phức tạp hơn, phải kết hợp với thấu thị, khắc họa rõ động thái, phần eo do ở tư thế ngồi nên sản sinh chèn ép, theo yêu cầu của bức họa tăng cường mối liên quan chèn ép, đồng thời động thái chéo chân phải vẽ đúng, đặc biệt là vị trí hai khớp gối phải vẽ đúng.

thua khit duong net 3

1. Sau khi khái quát xong hình thể, bắt đầu tiến hành khắc họa từ phần đầu, nhanh chóng tiến hành chia khối cho tóc.

thua khit duong net 4

2. Đường nét của tóc khít hơn, hình thành so sánh với mũi.

thua khit duong net 5

3. Trang trí cổ áo rất mạnh, khắc họa bằng đường nét rất khít, để hiện ra phần nhô của đầu.

thua khit duong net 6

4. Tìm đúng mối liên quan chèn ép tay áo và nhô ra, chỗ chèn ép đường nét khít hơn, cổ tay đường nét thưa hơn.

thua khit duong net 7

5. Đường nhô rat ay áo thuộc về đường thực, có thể hoàn thành bằng một nét vẽ, nhân mạnh mối liên quan nhô ra.

thua khit duong net 8

6. Tay áo ở xa do thấu thị mà sản sinh chèn ép, và hơi biến dạng, phải làm rõ hướng đi đường nét tay áo, khắc họa rõ chuyển ngoặt.

thua khit duong net 9

7. Bằng phương pháp khái quát tìm ra hình thể lớn, vẽ ra đường ranh giới ngón tay và bàn tay.

thua khit duong net 10

8. Đường nét nhô ra của phần chân cứng hơn, đường eo phải vẽ khít hơn, hình thành so với chân.

 

thua khit duong net 11

9. Đường nét miệng ủng và đường nét trên quần phải chia ra, đường nét miệng ủng rất đơn giản, trên quần nên dùng đường nét khít hơn.

thua khit duong net 12

10. Khắc họa của ủng là trước tiên chia ra mặt ủng và đế ủng, sau khi tìm ra kết cấu, sau đó đường nối của ủng tiến hành khắc họa.

thua khit duong net 13

11. Xử lý miệng ủng ở xa giống như ủng ở gần đều cần so sánh thưa khít.

thua khit duong net 14

12. Trong bức họa dây ủng rất đặc sắc, khắc họa dây ủng phức tạp phải tiến hành quy nạp và tìm ra hình thức biểu hiện đơn giản và nhanh chóng.

thua khit duong net 15

13. Khắc họa chi tiết với lỗ dây ủng, không cần chi tiết lắm, nhưng phải phù hợp với đặc trưng cấu tạo.

thua khit duong net 16

14. Đại khái vẽ ra đường nét chi tiết của dây ủng, phải vẽ một cách quy nạp, đường nét giữa dây ủng là gián đoạn, có thể khắc họa tỉ mỉ, như vậy phù hợp hơn.

thua khit duong net 17

15. Trong quá trình điều chỉnh bức họa, tìm được mối liên quan chèn ép chính, đường nét của eo rất khít, một mặt thể hiện mối liên quan chèn ép của eo khi ở tư thế ngồi, mặt khác cũng hình thành so sánh thưa khít mạnh mẽ với cánh tay, phần chân.

thua khit duong net 18

16. Khắc họa đường nối nếp nhăn của quần phải nhẹ nhàng, và kết hợp với chèn ép hoa văn để vẽ, như vậy làm cho phần chân xem ra rất chắc chắn.

thua khit duong net 19

17. Hoàn thành khắc họa chi tiết phần đầu, và điều chỉnh mối liên quan so sánh của đầu và cổ áo. Xóa đi đường phụ trợ không cần thiết, tăng cường so sánh, hoàn thành bức họa.

thua khit duong net 20

Đường nét của bức họa này nhấn mạnh mối liên quan thưa khít, và có tuân theo quy luật.

thua khit duong net 21

Xử lý của tóc và mũ, hướng đường nét đã phát huy tác dụng rất lớn, làm cho tầng lớp của mũ, cổ áo và tóc kéo rất xa, khắc họa đường nét áo có thể tăng thêm mối liên quan thưa khít.

thua khit duong net 22

Xử lý đường nét của túi rất thưa, dây đeo do mối liên quan chèn ép mà hình thành đường nét tập trung, hình thành so sánh với túi.

thua khit duong net 23

Động thái của tóc phải vẽ đúng, chú ý mối liên quan thấu thị, khắc họa của tóc mang tính đại diện, hoàn toàn tuân thủ quy luật trên trống dưới thực.

thua khit duong net 24

Vẽ hai đường song song.

Đường cổ tay áo như vậy dễ cho ra hiệu quả hơn; phần bị cổ tay áo che khuất vẽ ảo hơn, để phân biệt tầng lớp không gian.

thua khit duong net 25

Động thái nhân vật phải vẽ đúng, đầu hơi ngước, vai nghiêng, tay cong, phân biệt nếp nhăn, động tác đỡ lấy túi, đều phải biểu hiện đúng.

thua khit duong net 26

Trong bức họa đường nét phân bổ trên mấy điểm một cách rất tập trung, tăng cường so sánh thưa khít của bức họa, đường nét tập trung của tư thế ngồi trên ghế rất có vị ý của trang trí, không những làm tôn thêm cả thân người mà còn làm bức họa phong phú lên.

thua khit duong net 27

Đường nét phần đầu rất đơn giản, dùng hoa văn áo làm trang trí tôn thêm hình thể phần đầu.

thua khit duong net 28

Đường nếp nhăn ở quần của chân ở xa vẽ rất tập trung hơn, làm tôn thêm hình thái của chân ở gần, quy nạp tập trung lại hoàn toàn phù hợp với quy luật hội họa.

thua khit duong net 29

Đường nét thân người ít hơn, dùng đường nét tập trung tư thế ngồi ghế tôn thêm thân người, và làm chắc chắn bức họa.

- Gia Bảo – Anh Tuấn – Đoàn Loan -

>>> Mối liên quan động thái và trọng tâm trong ký họa

>>> Trọng tâm nhân vật và mối liên quan thực ảo

0976984729