500 cách gấp hộp giấy (Phần 12)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 1)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 2)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 3)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 4)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 5)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 6)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 7)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 8)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 9)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 10)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 11)

Bài trước chúng tôi đã cung cấp cho các bạn từ trang 501-550,

lần này sẽ cung cấp nốt phần cuối là phần 12 

cach gap hop giay 551

cach gap hop giay 552

cach gap hop giay 553

cach gap hop giay 554

cach gap hop giay 555

Có thể dùng tấm lượn sóng để tạo ra một trong các ngăn bên trong hộp.
Loại hộp này có thể dựng đứng mà không cần trang bị phần đỡ hộp.

cach gap hop giay 556

cach gap hop giay 557

cach gap hop giay 558

cach gap hop giay 559

cach gap hop giay 560

Hộp hình công-te-nơ giao nhận hàng này có kiểu đồ họa ở bên trong hộp. Bên dưới hộp được buộc bằng dây;
trên đầu hộp được cuộn lại và tấm bìa dọc được giữ tại chỗ bằng cách kết hợp giữa vật nhô ra và khe rãnh.

cach gap hop giay 561

cach gap hop giay 562

cach gap hop giay 563

cach gap hop giay 564

Hộp có dạng hình cái khay, mặt trước được xếp gập lại và cạnh hộp có thể được sử dụng giống kệ hộp 3 bậc
hoặc như là một “thác nước”.

cach gap hop giay 565

Ý tưởng của hộp xếp hình thác nước 3 bậc dùng để đựng một hoặc nhiều sản phẩm với các cấp độ khác nhau.

cach gap hop giay 566

Loại hộp này chỉ là một trong nhiều mẫu hộp có nhiều cấu tạo phức tạp.

cach gap hop giay 567

cach gap hop giay 568

Hộp này có thể dùng ngay được hoặc có thể xếp thành một cài bàn có chân đỡ.

cach gap hop giay 569

Các nếp khấc và gập lại tạo thành hình bệ đỡ.

cach gap hop giay 570

cach gap hop giay 571

cach gap hop giay 572

cach gap hop giay 573

cach gap hop giay 574

cach gap hop giay 575

cach gap hop giay 576

0976984729