500 cách gấp hộp giấy (Phần 10)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 1)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 2)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 3)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 4)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 5)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 6)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 7)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 8)

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 9) 

Bài trước chúng tôi đã cung cấp cho các bạn từ trang 401-450,
lần này sẽ cung cấp 
tiếp phần 10 (Tiếp)

cach gap hop giay 451

cach gap hop giay 452

cach gap hop giay 453

cach gap hop giay 454

cach gap hop giay 455

Góc khung bảo vệ này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với ba độ dày khác nhau của hộp.

cach gap hop giay 456

cach gap hop giay 457

cach gap hop giay 458

cach gap hop giay 459

cach gap hop giay 460

cach gap hop giay 461

cach gap hop giay 462

cach gap hop giay 463

Phần bìa trắng được gấp vào bên trong hộp để đựng đồ/vật dụng nặng.

cach gap hop giay 464

Nhà thiết kế đương đại John Ediminister là người khởi xướng ra loại mẫu hộp này,
loại hộp này có cấu tạo: mặt trên nắp hộp là 3 hình lục giác có thể đóng mở thuận tiện.

cach gap hop giay 465

cach gap hop giay 466

cach gap hop giay 467

cach gap hop giay 468

Loại hộp có thể xách tay này không phải dán keo, thông thường có thể dùng loại hộp này để trang trí,
đặc biệt là có thể đựng được nhiều thứ.

cach gap hop giay 469

cach gap hop giay 470

cach gap hop giay 471

cach gap hop giay 472

cach gap hop giay 473

cach gap hop giay 474

cach gap hop giay 475

cach gap hop giay 476

cach gap hop giay 477

cach gap hop giay 478

cach gap hop giay 479

cach gap hop giay 480

cach gap hop giay 481

cach gap hop giay 482

cach gap hop giay 483

cach gap hop giay 484

cach gap hop giay 485

cach gap hop giay 486

cach gap hop giay 487

cach gap hop giay 488

cach gap hop giay 489

cach gap hop giay 490

cach gap hop giay 491

Thiết bị đệm bảo vệ này có thể được cắt cho phù hợp để đựng được đồ dễ vỡ.

cach gap hop giay 492

cach gap hop giay 493

cach gap hop giay 494

cach gap hop giay 495

cach gap hop giay 496

cach gap hop giay 497

cach gap hop giay 498

cach gap hop giay 499

cach gap hop giay 500

 

>>> Cách gấp hộp giấy (Phần 11)

0976984729