Kỹ thuật phác họa chân dung

      Những phác họa luyện tập cho phép tự học và rèn luyện nét vẽ. Người mới học vẽ có thể đặt mẫu đơn giản rồi vẽ. Khi vẽ phải tập trung, không nên nghĩ chỗ này dễ hơn hay chỗ kia dễ hơn (qua thực tế ai nghĩ vậy sẽ khó vẽ hơn). Dạng phác họa có thể thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau và nên thay đổi chủ đề cho phong phú.

      Hãy nhớ rằng, loại hình phác thảo cho phép làm thử nhiều kĩ thuật mới bằng các chất liệu khác nhau. Mục đích phải vẽ được một động tác, năm bắt những đường nét, diễn đạt rõ động tác hoặc sự vãn động của vật thể. Để có tượng phản sáng tối, hãy sử dụng 2 hoặc 3 mảng mảu vẽ một cách tổng quát vào tranh dựa trên cái chung của mẫu đặt trước mặt hoặc dựa theo đề tài họa sĩ nghĩ.
 

phac hoa 31phac hoa 32phac hoa 33phac hoa 34phac hoa 35phac hoa 36phac hoa 37phac hoa 38phac hoa 39phac hoa 40phac hoa 41phac hoa 42phac hoa 43phac hoa 44phac hoa 45phac hoa 46phac hoa 47phac hoa 48phac hoa 49phac hoa 50phac hoa 51phac hoa 52phac hoa 53phac hoa 54phac hoa 55phac hoa 56phac hoa phac hoa 57phac hoa 58phac hoa 59phac hoa 60

>>>>> Kỹ thuật phác họa chân dung (phần 1)

>>>>> Cách vẽ người

>>>>> Phác họa nhân vật

0976984729