1. Chức năng:

 

Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức quản lý đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học tại trường và liên kết với các đơn vị ngoài trường.

 

2. Nhiệm vụ:

 

a) Kết hợp với các phòng chức năng thực hiện công tác Tuyển sinh, tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên hệ VLVH từ khi nhập trường đến khi ra trường theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và của nhà trường.

 

b) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng và thông báo kế hoạch, chương trình giảng dạy, thời khóa biểu, tổ chức quản lý đào tạo và theo dõi đánh giá kết quả cho toàn khóa, cho từng học kỳ, cho từng năm học.

 

c) Phối hợp với các Khoa, bộ môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo kế hoạch đã được duyệt, phối hợp với phòng Kế hoạch tài vụ và các đơn vị chức năng thực hiện việc tham mưu chế độ học phí, thu, quản lý thu, chi học phí theo quy định.

 

d) Tổng hợp, báo cáo tình hình thu chi từ đào tạo trong phạm vi chức năng của Khoa. Tính toán khối lượng giảng dạy của các giáo viên bộ môn, khoa và làm thủ tục xác nhận giảng dạy để chi trả tiền giảng dạy cho đội ngũ giảng viên.

 

e) Chủ động liên kết với các đơn vị ngoài trường để mở lớp đào tạo hệ VLVH, từ khâu tuyển sinh, tổ chức và quản lý lớp học, giảng dạy và học tập.

 

f) Tiếp nhận học viên học văn bằng thứ hai, học chuyển tiếp, học lại thuộc hệ VLVH theo đúng quy định.

 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Hiệu trưởng phân công.

 

Thông tin số liệu về giảng viên, sinh viên, thành tích chung của đơn vị

 

Lời giới thiệu:

 

Khoa Tại chức trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp được thành lập và trải qua các thời kỳ với các tên gọi khác nhau:

 

Thời kỳ đầu khi mới thành lập giai đoạn 1969-1994 với tên gọi: Hệ Tại chức, do phòng Giáo vụ - Phòng Đào tạo quản lý. Đối tượng đào tạo là những cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ…hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được cử đi học.

 

Giai đoạn 1995-2004 với tên gọi: Trung tâm đào tạo thường xuyên quản lý và tổ chức đào tạo hệ Tại chức tại trường, địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong cả nước, tuyển sinh được mở rộng cho mọi đối tượng khi đã tốt nghiệp phổ thông trung học.

 

Từ năm 2005 đến nay: là Khoa Tại chức. Khoa Tại chức đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các lớp thày cô đi trước tiếp tục quản lý và tổ chức đào tạo tại trường và các cơ sở liên kết trong cả nước, đạt chất lượng, số lượng, luôn luôn lấy chất lượng làm tiêu chí phấn đấu và phát triển.

 

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo học viên có trình độ cử nhân mỹ thuật công nghiệp với 12 chuyên ngành: Tạo dáng công nghiệp, Đồ chơi, Thủy tinh, Đồ họa, Thảm, Thời trang, Trang trí nội thất, Điêu khắc, Tranh hoành tráng, sơn mài, gốm, trang trí kim loại.

 

Nội dung, chương trình đào tạo như hệ Đại học chính quy, thời gian đào tạo 5 năm mỗi năm học tập trung tại trường là 6 tháng, 4 tháng tự học nghiên cứu, làm bài tập về nhà có hướng dẫn của giảng viên.

 

Kết quả đào tạo: Từ năm 1969 đến năm 2014 Khoa Tại chức đã đào tạo tại trường được 35 khóa với gần 2000 học viên tốt nghiệp ra trường với các ngành học: Đồ họa, Nội thất, Điêu khắc, Thời trang, Tạo dáng, Đồ chơi, Sơn mài, Gốm. Các lớp sinh viên ra trường hoạt động nghệ thuật có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, nhiều công trình nghệ thuật thẩm mỹ cao được xã hội công nhận.

 

Đào tạo tại các cơ sở liên kết: Khoa tại chức không chỉ tập trung đào tạo trong trường mà còn mở rộng liên kết đào tạo với các địa phương, đào tạo nghề từ 3 tháng đến 6 tháng, đào tạo đại học Vừa làm vừa học 5 năm cho các địa phương trong cả nước thu được kết quả đáng khích lệ. Nhiều đơn vị địa phương gửi thu khen cảm ơn các thày cô nhà trường:

 

1. Đông Triều-Quảng Ninh:

 

Đào tạo cho 2 hợp tác xã gốm sứ Đông thành (có 450 xã viên), Hợp tác xã gốm sứ Ánh Hồng (ó 750 xã viên).

Thời gian từ 1980-1995

Hình thức đào tạo: từ dạy nghề 3 – 6 tháng ; trung học 4 năm; Thi tuyển Đại học tại chức. Số sinh viên đã lên đến con số 50.

 

2. Tại Thái Bình:

 

Đào tạo cho HTX gốm sứ Hồng Quang, thị xã Thái Bình 2 khóa công nhân mỹ nghệ nghề gốm từ 3 – 6 tháng. Thời gian 2 năm 1979 và 1980.

 

3. Tại Hà Nam Ninh:

 

Đào tạo cho xí nghiệp gốm sứ Mai Thanh, Bảo Đài huyện Ý Yên công nhân gốm mỹ nghệ và gốm dân dụng, thời gian từ 3 – 6 tháng. Thời gian 2 năm 1979 và 1980.

Đào tạo một lớp điêu khắc gỗ cho HTX Điêu khắc gỗ Đồng Tâm 3 tháng năm 1979.

Tổ chức luyện thi và tổ chức thi tuyển sinh Đại học Tại chức các ngành Điêu khắc, Thiết kế đồ ngỗ cho trường Thủ công mỹ nghệ Hà Nam Ninh thuộc Bộ xây dựng vào những năm 1985-1996.

 

4. Tại Thành phố Nam Định:

 

Tổ chức luyện thi và tổ chức thi tuyển sinh Đại học Tại chức các ngành Thiết kế đồ ngỗ, Trang trí nội ngoại thất, Điêu khắc gỗ vào những năm 1985-1996.

 

5. Tại Vĩnh Phúc:

 

Tổ chức đào tạo công nhân mỹ nghệ sơn mài cho xí nghiệp sơn mài xuất khẩu Vĩnh – Phú, thời gian 24 tháng vào năm 1979-1980.

 

- Đề thi tại chức năm 2015

 

Tags:

0976984729