Danh mục

Party Họp mặt 5 khóa ( 2007- 2013)

Họp mặt các cựu học viên sau 5 khóa học của trung tâm Mỹ Thuật MS.
Tags: Trung tâm mỹ thuật MS, họp mặt 5 khóa

Party Họp mặt 5 khóa ( 2007- 2013)

Họp mặt các cựu học viên sau 5 khóa học của trung tâm Mỹ Thuật MS.
Tags: Trung tâm mỹ thuật MS, họp mặt 5 khóa
Show
Địa chỉ duy nhất: Số 2, ngách 5, TT Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, 360 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 0439 158 076, 0976 984 729