Party Họp mặt 5 khóa ( 2007- 2013)

Họp mặt các cựu học viên sau 5 khóa học của trung tâm Mỹ Thuật MS.
Chia sẻ:
0976984729