Clip bài giảng hình họa vẽ người của Thầy Trịnh Ngọc Lâm

Một số nhận xét về bài Hình họa vẽ người của Thầy Trịnh Ngọc Lâm (Chủ nhiệm khoa cơ bản) cũng là người trực tiếp chấm thi đầu vào của Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp năm 2014
Chia sẻ:
0976984729