Ý tưởng sáng tạo thiết kế nghệ thuật (Phần 4)

Vận dụng hình ảnh hiện đại trong tạo hình sản phẩm:

Sản phẩm công nghiệp hiện đại lớn có máy bay, tàu thuyền, nhỏ thì có hoa cài áo, cúc áo, đều đã thể hiện tính quan trọng của thiết kế tạo hình sản phẩm hiện đại. Mọi người luôn theo đuổi tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của mình, vừa muốn mỹ quan, vừa muốn thực dụng, mà dung nhập của nghệ thuật hiện dại, đã cung cấp cho người thiết kế sản phẩm trí tưởng tượng và không gian rộng rãi, từ đó thiết kế ra rất nhiều tạo hình sản phẩm xuất sắc. Trong nội dung phần này, mythuatms.com đã lấy nộ hàm những tác phẩm của hội họa hiện đại cùng với những tác phẩm của các bậc thầy điêu khắc thông qua tạo hình và thiết kế của sản phẩm để biểu hiện ra, đã có được hiệu quả không ngờ đến, vì thiết kế tạo hình sản phẩm đã cung cấp quan điểm nghệ thuật thiết kế mới.

stnt-p4-1

stnt-p4-2

stnt-p4-3

stnt-p4-4

stnt-p4-5

stnt-p4-6

stnt-p4-7

stnt-p4-8

stnt-p4-9

stnt-p4-10

stnt-p4-11

stnt-p4-12

stnt-p4-13

stnt-p4-14

stnt-p4-15

stnt-p4-16

stnt-p4-17

stnt-p4-18

stnt-p4-19

stnt-p4-20

stnt-p4-21

stnt-p4-22

stnt-p4-23

stnt-p4-24

stnt-p4-25

stnt-p4-26

stnt-p4-27

stnt-p4-28

stnt-p4-29

stnt-p4-30

stnt-p4-31

stnt-p4-32

stnt-p4-33

stnt-p4-34

stnt-p4-35

stnt-p4-36

stnt-p4-37

stnt-p4-38

stnt-p4-39

stnt-p4-40

stnt-p4-41

stnt-p4-42

stnt-p4-43

stnt-p4-44

stnt-p4-45

stnt-p4-46

stnt-p4-47

stnt-p4-48

stnt-p4-49

stnt-p4-50

stnt-p4-51

stnt-p4-52

stnt-p4-53

stnt-p4-54

stnt-p4-55

>>> Ý tưởng sáng tạo thiết kế nghệ thuật (Phần 1)

>>> Ý tưởng sáng tạo thiết kế nghệ thuật (Phần 2)

>>> Ý tưởng sáng tạo thiết kế nghệ thuật (Phần 3)

>>> Ý tưởng sáng tạo thiết kế nghệ thuật (Phần cuối)

0976984279