Vẽ tĩnh vật (sách Nga sưu tầm)

Dưới đây là một phần về hình họa vẽ tĩnh vật được trích trong cuốn sách Hình Họa Nga. Mời các bạn tham khảo!

ve tinh vat 19

ve tinh vat 18

ve tinh vat 15

ve tinh vat 20

ve tinh vat 23

ve tinh vat 24

ve tinh vat 25

ve tinh vat 26

ve tinh vat 5

ve tinh vat 27

ve tinh vat 28

ve tinh vat 29

ve tinh vat 30

ve tinh vat 31

ve tinh vat 31a

ve tinh vat 32

ve tinh vat 32a

ve tinh vat 32b

ve tinh vat 33

ve tinh vat 34

ve tinh vat 34a

ve tinh vat 42

ve tinh vat 42a

ve tinh vat 43

ve tinh vat 43a

ve tinh vat 43b

ve tinh vat 43c

ve tinh vat 44

ve tinh vat 45

ve tinh vat 46

ve tinh vat 46a

ve tinh vat 46b

ve tinh vat 46c

ve tinh vat 47

ve tinh vat 47a

ve tinh vat 54

ve tinh vat 7

ve tinh vat 4

ve tinh vat 55

ve tinh vat 56

ve tinh vat 57

ve tinh vat 57a

ve tinh vat 58

ve tinh vat 58a

ve tinh vat 59

ve tinh vat 60

ve tinh vat 61a

ve tinh vat 61

>>> Vẽ hình họa người (Sách Nga)

>>> Luật xa gần

0976984729