Vẽ chân dung bằng phấn tiên (Pastel)

Về tên gọi thì “pastel” được gọi là phấn tiên để phân biệt với phấn màu dùng để viết trên bảng. Như vậy, phấn tiên là phương tiện, chất liệu để vẽ diễn tả chứ không phải để viết bảng.

Trên thực tế cũng có người gọi “pastel” là “phẩm màu”, thuật ngữ này không chính xác. Phấn màu là chất bột thạch cao và đất sét trắng được người ta nghiền trộn và ép thành thỏi. Nó có độ cứng hơn phấn tiên cho nên người viết có thể vẽ những nét thanh mảnh và nét to (do nhấn hay viết nhẹ). Phấn tiên mềm hơn cho nên không thể chuốt hay mài nhọn hay mài vạt như mũi xà beng…

1. Các đặc điểm của chất liệu phấn tiên (pastel):

a. Phấn tiên là dạng bột màu được trộn với keo và nén thành thỏi tròn hay vuông.

b. Giấy vẽ phấn tiên có độ nhám để dễ bắt màu (màu bám vào sớ giấy). Giấy có độ trơn láng không thể vẽ phấn tiên được.

c. Phấn tiên có độ mềm hơn chất chì trong bút chì cho nên chúng ta không thể “tỉa” chi tiết đối tượng như bút chì.

d. Vẽ pastel thì chúng ta có phấn màu trắng để điểm những phần sáng chứ không phải chừa giấy trắng như vẽ bút chì đen bình thường.

e. Nét hay mảng màu phấn tiên không bám đều lên mặt giấy mà chỉ bám vào các hạt trên mặt giấy. Khi dùng ngón tay (da đầu ngón tay) để “di” (chà cho mịn) làm cho các hạt màu tan nhuyễn thành các mảng màu bám sát vào mặt giấy tạo bề mặt của mảng màu mịn màng hơn. Người cũng có thể dùng vải hay nỉ để “di” hay vuốt màu cho mịn mà không can ngón tay.

2. Quy trình vẽ chân dung người thật bằng phấn tiên:

a. Dùng màu da tô mảng lớn trùm cả diện tích phần đầu.

b. Dùng màu nâu hơi đậm vẽ những mảng tối ở các vị trí: lỗ mũi, hố mắt, môi và phần bóng tối lớn (một bên mặt hay dưới cằm…).

c. Dùng màu đậm hơn để xác định những nét phấn sơ bộ đồng thời dùng màu sáng để nhấn lên những phần sáng do màu nền có sẵn (tô tổng quát từ bước đầu tiên) với mục đích tạo khối sơ bộ và kiểm tra mức độ giống mẫu ở dạng toàn bộ.

Quy trình vẽ chân dung bằng phấn tiên (pastel) hoặc than

phan tien 1

phan tien 2

phan tien 3

phan tien 4

phan tien 5

phan tien 6

phan tien 7

phan tien 8

phan tien 9

phan tien 10

phan tien 11

phan tien 12

phan tien 13

phan tien 14

phan tien 15

phan tien 16

phan tien 17

phan tien 18

phan tien 19

phan tien 20

phan tien 21

phan tien 22

phan tien 23

phan tien 24

phan tien 25

phan tien 26

phan tien 27

phan tien 28

phan tien 29

phan tien 30

phan tien 31

phan tien 32

phan tien 33

phan tien 34

phan tien 35

phan tien 36

phan tien 37

phan tien 38

phan tien 39

phan tien 40

phan tien 41

phan tien 42

phan tien 43

phan tien 44

phan tien 45

phan tien 46

phan tien 47

phan tien 48

>>> Quy trình vẽ chân dung người thật

>>> Chân dung thời Phục Hưng

>>> Hướng dẫn vẽ chân dung bằng chì, than

0976984729