Vai trò của vẽ tượng thạch cao

Vẽ tượng bằng chất liệu thạch cao nhằm cũng cố, bổ sung và hoàn thiện quy trình nghiên cứu về cấu trúc, tỉ lệ con người. Từ đó, sinh viên có cơ sở nắm vững phương pháp tiến hành bài vẽ và thực hiện tốt các bài thực hành từ thấp đến cao.

Dù là tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hay chỉ là các tượng mẫu có tính cơ bản được sáng tác phục vụ cho nghiên cứu, luyện tập hình họa, song các bức tượng đêu đã được tạo nên thông qua cái nhìn, cái cảm của người sáng tác ra nó. Vì thế, dù ít hay nhiều các bức tượng đó cũng hàm chứa sự tinh giản, cách điệu và phong cách của người sáng tác. Mãu tượng dùng cho vẽ hình họa nghiên cứu phải tuân thủ tính hiện thực trong thể hiện và đáp ứng yêu cầu cơ bản của tỉ lệ, cấu trúc.
 
Đặc biệt, việc nghiên cứu các bài vẽ tượng lột da sẽ giúp sinh viên rất nhiều trong vận dụng kiến thức đã học về Giả phẫu tạo hình vào nghiên cứu hình họa. Sinh viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn, đầy đủ hơn về hình thái, cấu tạo của cơ cùng sự chuyển động của các ơ đó trong tư thế cụ thể của con người.
 
Mẫu tượng thạch cao màu trắng, lại được đặt trong không gian tĩnh, ổn định nên sinh viên dễ quan sát, nhận xét, phân tích và kiểm tra trong quá trình tiến hành bài vẽ. Màu trắng của tượng cũng dễ dàng hơn khi sinh viên tiến hành bước đẩy sâu, diễn tả đậm nhạt và không gian của mẫu.
 

ve tuong thach cao 37

ve tuong thach cao 38

ve tuong thach cao 39

ve tuong thach cao 40

ve tuong thach cao 41

ve tuong thach cao 42

ve tuong thach cao 43

ve tuong thach cao 44

ve tuong thach cao 45

ve tuong thach cao 46

ve tuong thach cao 47

ve tuong thach cao 48

ve tuong thach cao 49

ve tuong thach cao 50

ve tuong thach cao 51

ve tuong thach cao 52

ve tuong thach cao 53

ve tuong thach cao 54

ve tuong thach cao 55

ve tuong thach cao 56

ve tuong thach cao 57

ve tuong thach cao 58

ve tuong thach cao 59

ve tuong thach cao 60

ve tuong thach cao 61

ve tuong thach cao 62

ve tuong thach cao 63

ve tuong thach cao 64

ve tuong thach cao 65

ve tuong thach cao 66

ve tuong thach cao 67

ve tuong thach cao 68

ve tuong thach cao 69

ve tuong thach cao 70

ve tuong thach cao 71

 

0976984729