Vài tác phẩm của Jay Ferguson

Một số tác phẩm tuyệt vời của nghệ sĩ Jay Ferguson, người Canada. Chân dung, hình ảnh những nữ hiệp, quái thú... được vẽ bằng chì màu và súng phun sơn nghệ thuật (loại súng vẽ được dùng như một loại bút vẽ nghệ thuật dành riêng trong nghệ thuật airbrush) cực kì bóng bẩy và sống động.

 hinh 1

hinh 2

hinh 3

hinh 4

hinh 5

hinh 6

hinh 7

hinh 8

hinh 9

hinh 10

hinh 11

hinh 12

hinh 13

hinh 14

hinh 15

hinh 16

hinh 17

hinh 18

hinh 19

hinh 20

hinh 21

hinh 22

0976984729