Tuyển tập mỹ thuật VN thế kỷ XX ( phần 3)

Trong những năm đất nước đổi mới 1986- 2000, nhiều triển lãm tranh của Việt Nam đưuọc giới thiệu ra nhiều nước trên thế giới và triển lãm của các nghệ sỹ nước ngoài đưuọc giới thiệu ở Việt Nam. Tầm nhìn của các họa sỹ Việt Nam được mở rộng, tiếp thu được nhiều phong cách sáng tác mới của thế giới , song vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đã có nhiều họa sỹ trẻ Việt Nam được các nước đánh giá cao, tác phẩm của họ cùng với tác phẩm của lớp họa sỹ tiền bối đã đóng góp tích cực cho nền tạo hình đương đại Việt Nam phát triển. Để đánh giá và nhìn lại chặng đường một thế kỷ mỹ thuật Việt Nam – Thế kỷ XX – Bộ văn hóa thông tin nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyển trọn những tác giả tiêu biểu qua các thời kỳ đã có đóng góp cho sự phát triển của nền văn hóa dân tộc để in một tuyển tập. Hy vọng rằng cuốn sách sẽ khẳng định chặng đường lịch sử của nền mỹ thuật Việt Nam đóng góp vào chặng đường phát triển của đất nước.

tuyen tap my thuat VN 1

tuyen tap my thuat VN 2

tuyen tap my thuat VN 3

tuyen tap my thuat VN 4

tuyen tap my thuat VN 5

tuyen tap my thuat VN 6

tuyen tap my thuat VN 7

tuyen tap my thuat VN 8

tuyen tap my thuat VN 9

tuyen tap my thuat VN 10

tuyen tap my thuat VN 11

tuyen tap my thuat VN 12

tuyen tap my thuat VN 13

tuyen tap my thuat VN 14

tuyen tap my thuat VN 15

 

0976984729